Toeslagen en heffingen

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage bestemd voor de financiering van sommige openbaredienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel ingediend door NV Elia System Operator met het oog op de toepassing vanaf 1 september 2015 van een tweede term van het tarief voor de openbaredienstverplichting voor de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië

Beslissing over het voorstel van 25 november 2014 van ELIA SYSTEM OPERATOR NV tot aanpassing vanaf 1 januari 2015 van de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en van toeslagen en heffingen – Strategische reserve

Met deze beslissing aanvaardt de CREG het voorstel van Elia betreffende het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve. Het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve bedraagt bijgevolg 0,6110 EUR/MWh netto afgenomen energie. Dit tarief treedt in werking op 1 februari 2015.

Studie betreffende het aanrekenen van kosten door de distributienetbeheerders als gevolg van de sociale openbaredienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

Deze studie analyseert de kosten die de distributienetbeheerders aanrekenen als gevolg van de sociale openbare dienstverplichtingen die hen worden opgelegd. De financiering van de sociale openbare dienstverplichtingen kan enerzijds gebeuren door het opnemen van de kosten in de budgetten van de distributienetbeheerders en anderzijds via de financiering door een bijdrage. Deze kosten rekent men via de tarieven door aan de distributienetgebruikers. In deze studie analyseert men om welke specifieke kosten het gaat.

Print Contact