Transport aardgas

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het door de NV Balansys ingediende voorstel van het Balanceringscontract, de balanceringscode en het balanceringsprogramma

De CREG keurde het voorstel van Balansys goed. Deze goedkeuring treedt echter pas in werking na goedkeuring van het nalevingsprogramma van Balansys door ACER.

Addendum aan de Beslissing (B)1457-CDC-150917 over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma

Het Directiecomité van de CREG beslist om de inhoud van paragraaf 27 van beslissing (B)1457-CDC-150917 te schrappen.

Beslissing over de implementatie van bepaalde aspecten van verordening (EU) 2017/460 van de Europese Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas

Deze beslissing gaat over bepaalde verplichtingen op het vlak van raadpleging en publicatie van tariefgegevens die de CREG toewijst aan de gasnetbeheerders.

Advies over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium voor de toekenning van een bijvoegsel bij de vervoersvergunning A323-860 van 15 april 1977 voor de omlegging van de aardgasvervoersleiding wegens de afbraak van de brug over een verbreding van de toegang tot de Havenkom te Tessenderlo

De CREG brengt een gunstig advies uit over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium voor de toekenning van een bijvoegsel bij de vervoersvergunning A323-860 van 15 april 1977 voor de omlegging van de aardgasvervoersleiding wegens de afbraak van de brug over een verbreding van de toegang tot de Havenkom te Tessenderlo.

Print Contact