Transport aardgas

Advies over de onafhankelijkheid van mevrouw Anne Leclercq als onafhankelijke bestuurder van Fluxys Belgium NV

Via haar eensluidend advies stelt de CREG vast dat mevrouw Anne Leclercq voldoet aan de notie “onafhankelijke bestuurder” voor wat betreft haar mandaat in de raad van bestuur van Fluxys Belgium NV. Daarnaast wijst de analyse van documenten uit dat haar benoeming compatibel is met de naleving door Fluxys Belgium NV van de regels voor eigendomsontvlechting.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het door de NV Balansys ingediende voorstel van het Balanceringscontract, de balanceringscode en het balanceringsprogramma

De CREG keurde het voorstel van Balansys goed. Deze goedkeuring treedt echter pas in werking na goedkeuring van het nalevingsprogramma van Balansys door ACER.

Addendum aan de Beslissing (B)1457-CDC-150917 over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma

Het Directiecomité van de CREG beslist om de inhoud van paragraaf 27 van beslissing (B)1457-CDC-150917 te schrappen.

Print Contact