Transport aardgas

De CREG en de CRE stellen vast dat Fluxys en GRTgaz vooruitgang boeken op het grenspunt Blaregnies / Taisnières en zetten hun inspanningen verder om de liquiditeit van de markt te verbeteren

De werkgroep met de aardgasvervoerders en de regulatoren van België en Frankrijk, die tot doel heeft de toegang via België naar Frankrijk te verbeteren, heeft zes maanden na haar oprichting zichtbare vorderingen geboekt.

België en Griekenland ondertekenen overeenkomsten om samenwerking in gassector te bevorderen

De CREG en Fluxys hebben vandaag een memorandum of understanding (MoU) ondertekend met hun Griekse tegenhangers. Hiermee willen ze de samenwerking in de gassector tussen België en Griekenland te bevorderen. Het is de bedoeling best practices en knowhow over marktregulering en de ontwikkeling van gashubs uit te wisselen.

Openbare raadpleging van de CREG over het ontwerp van nieuwe gedragscode inzake toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie

De CREG houdt een openbare raadpleging m.b.t. het ontwerp van nieuwe gedragscode. Na deze openbare raadpleging wordt het ontwerp op basis van de ontvangen opmerkingen en commentaren gewijzigd waar nodig en wenselijk.

De CREG beslist de zaak van de tarieven voor de aardgasdoorvoer via België aanhangig te maken bij het Grondwettelijk Hof

Door bij het Grondwettelijk Hof beroep in te stellen in de zaak van de tarieven voor de aardgasdoorvoer wil de CREG, in het belang van de markt en de verbruikers, de toestand uitklaren met betrekking tot de Europese en Belgische wetgeving die zij inzake vervoer- en doorvoertarieven voor gas dient toe te passen.

Print Contact