Transport aardgas

De gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie verplicht de beheerders, Fluxys Belgium voor zijn vervoers- en opslagactiviteiten en Fluxys LNG voor zijn LNG-terminallingactiviteiten om standaardcontracten, toegangsreglementen en dienstenprogramma's op te stellen en aan de CREG ter goedkeuring voor te leggen.

Het nieuwe vervoersmodel Entry/Exit vereenvoudigt sterk de toegang tot het aardgasvervoersnet en schept de voorwaarden om de liquiditeit van de aardgasmarkt te verbeteren

De CREG en Fluxys bestuderen nieuwe aanpak voor vervoersdiensten vanaf eind 2012

In het verlengde van een aantal marktbevragingen in 2010 is Fluxys met de federale regulator voor elektriciteit en gas CREG overeengekomen een project te starten om eind 2012 een nieuw model te lanceren voor toegang tot het Fluxys-vervoersnet. Met het nieuwe model zullen systeemgebruikers voor het geheel van de vervoersdiensten nog
soepeler capaciteit in het Belgische net kunnen boeken en gebruiken.

De CREG en de CRE stellen vast dat Fluxys en GRTgaz vooruitgang boeken op het grenspunt Blaregnies / Taisnières en zetten hun inspanningen verder om de liquiditeit van de markt te verbeteren

Een werkgroep is opgericht samen met de gasvervoerders Fluxys en GRTgaz met het oog op de studie van toepasbare maatregelen.

De CREG en de CRE stellen vast dat Fluxys en GRTgaz vooruitgang boeken op het grenspunt Blaregnies / Taisnières en zetten hun inspanningen verder om de liquiditeit van de markt te verbeteren

De werkgroep met de aardgasvervoerders en de regulatoren van België en Frankrijk, die tot doel heeft de toegang via België naar Frankrijk te verbeteren, heeft zes maanden na haar oprichting zichtbare vorderingen geboekt.

Print Contact