Transport aardgas

De CREG ontving een nieuwe versie van aansluitingsovereenkomst van de N.V. FLUXYS

De CREG analyseert het nieuwe voorstel van standaard aansluitingscontract van de N.V. FLUXYS dd. 29 februari 2008 met betrekking tot de afnemers van aardgas die rechtstreeks verbonden zijn met het aardgasvervoersnet en biedt de mogelijkheid aan de betrokken partijen om alsnog hun opmerkingen bij deze nieuwe versie over te maken.

De CREG certificeert Fluxys Belgium

De federale energieregulator CREG heeft Fluxys Belgium gecertificeerd als vervoerssysteembeheerder die volledig gescheiden werkt van aardgasleveranciers en -producenten. Daarmee behoort België tot de eerste Europese landen met een vervoerssysteembeheerder voor aardgas die gecertificeerd is volgens het model van de volledige ontvlechting.

Print Contact