Ontwerpbeslissing (B)161110-CDC-658E/39 over de doelstellingen die Elia in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans voor de markintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1,2) en §3 van de tariefmethodologie

Deadline:05 december 2016
Publicatie:14 november 2016
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG legt hierna de doelstellingen vast die Elia in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans voor de marktintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie.

Raadplegingsdocument(en)

Resultaten

Print Contact