Publicaties

2188 resultaten

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel, ingediend door de nv Elia Transmission Belgium, met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen, van toepassing vanaf 1 januari 2023

Per beslissing van 30 november 2022 keurt de CREG het voorstel van Elia goed om de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen vanaf 1 januari 2023 te wijzigen.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zoneoverschrijdende handel

De CREG keurt de aanvraag van Elia goed om in 2023 te kunnen afwijken van de verplichting om te allen tijde 70 % van de transmissiecapaciteit ter beschikking te stellen van de zoneoverschrijdende markt.
Datum van goedkeuring
Type

Verslag over de voorschotten die aan de leveranciers werden betaald in het kader van de uitbreiding van het sociaal tarief naar de BVT-klanten en in het kader van het eenmalig forfait van 80 euro voor de beschermde klanten

De CREG heeft haar verslag opgesteld over de voorschotten die aan de leveranciers werden betaald in het kader van de uitbreiding van het sociaal tarief naar de BVT-klanten in 2021 en in 2022 en in het kader van het eenmalig forfait van € 80 voor de...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor aangepaste allocatie- en nominatieregels voor de biedzonegrens België – Groot-Brittannië

De CREG ontving, in juli 2022, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor wijzigingen aan de allocatie- en nominatieregels voor de biedzonegrens België – Groot-Brittannië. Deze wijzigingen beogen een grotere efficiëntie van het expliciete allocatieproces...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de beoordeling van de kost van de openbare dienstverplichtingen tot financiering van de strategische reserve en het CRM voor het jaar 2023

De CREG heeft de kost van de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de strategische reserve en het CRM geraamd voor het jaar 2023. Deze kosten bedragen respectievelijk M€ 2 (rekening houdend met een bijkomende veiling voor 2024-2025)...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag van de N.V. Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het Standaard Opslagcontract, het glossarium van definities, de bijlagen B, C1, C2, D1 en F van het Toegangsreglement voor Opslag en het Dienstenprogramma voor opslag

Het standaard opslagcontract en het toegangsreglement voor opslag van Fluxys omvatten nu de vuldoelstelling en het vultraject die door de EU-verordening van 29 juni 2022 worden opgelegd. Fluxys heeft eveneens haar aanbod van diensten vereenvoudigd en...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over de validering van de resultaten van de door Elia Transmission Belgium georganiseerde veiling vier jaar voor de capaciteitsleveringsperiode 2026-2027

In het kader van de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme heeft de CREG, op 27 oktober 2022, de resultaten van de door Elia georganiseerde Y-4 veiling voor de capaciteitsleveringsperiode 2026-2027 gevalideerd. De CREG heeft met name...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing met betrekking tot de beoordeling van de kost van de openbare dienstverplichting voor de financiering van de aankoop van federale groenestroomcertificaten voor het jaar 2023

De CREG heeft de kostprijs van de openbare dienstverplichting voor de financiering van de aankoop van federale groenstroomcertificaten voor het jaar 2023 bepaald. Deze kostprijs bedraagt M€ 349,8 en is 285 miljoen lager dan in 2022. Deze daling wordt...
Datum van goedkeuring
Type

Algemene beleidsnota voor het jaar 2023

De beleidsnota zet de doelstellingen uiteen die de CREG in 2023 zal nastreven. Bij het vastleggen van die doelstellingen houdt de CREG rekening met haar wettelijke taken. De doelstellingen kaderen ook in de strategische richtsnoeren die het federale...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's