Publicaties

2360 resultaten

Jaarlijks verslag over de voornaamste evoluties op de markt van de elektriciteitscontracten op basis van een dynamische elektriciteitsprijs in 2023

De CREG heeft haar eerste jaarlijkse verslag over de voornaamste evoluties op de markt van de elektriciteitscontracten op basis van een dynamische elektriciteitsprijs in 2023 opgesteld. Sinds 2021 zijn deze contracten beschikbaar voor de huishoudens...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot het toekennen van een aansluiting met flexibele toegang voor een elektriciteitsproductie-eenheid op het transmissienet, specifiek [vertrouwelijk]

De CREG keurt het voorstel van Elia goed betreffende de toekenning van een aansluiting met flexibele toegang voor een elektriciteitsproductie-eenheid op het transmissienet, ontvangen op 2 oktober 2023. Een nota over dit thema is hier beschikbaar.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag van de N.V. Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het Standaard Opslagcontract, het glossarium van definities, de bijlagen B, D1 en H1 van het Toegangsreglement voor Opslag en het Dienstenprogramma voor Opslag

Het standaard opslagcontract, het toegangsreglement voor opslag en het dienstenprogramma van Fluxys werden gewijzigd om de invoering van een cashdeposito als optie voor onderpand mogelijk te maken. Daarnaast werd de communicatie van GIS...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zoneoverschrijdende handel

Derogatie van de 70%-verplichting van Elia. De CREG keurt de aanvraag van Elia goed om in 2024 te kunnen afwijken van de verplichting om te allen tijde 70 % van de transmissiecapaciteit ter beschikking te stellen van de zoneoverschrijdende markt.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerde tariefvoorstel, ingediend door Elia Transmission Belgium nv, met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen, van toepassing vanaf 1 januari 2024

De CREG heeft de Elia tarieven voor openbare dienstverplichtingen (“ODV”) en de taksen en toeslagen van toepassing vanaf 1 januari tot 31 december 2024 goedgekeurd.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de goedkeuring van de contractwijziging met betrekking tot de Power Purchase Agreements tussen Norther nv en Norden BE bv en tussen Norther nv en Electrabel nv

In deze beslissing keurt de CREG de wijziging van de Power Purchase Agreements tussen Norther en Norden en tussen Norther en Electrabel goed met betrekking tot de formule van de correctiefactor en neemt zij akte van de “ERP effective date”.
Datum van goedkeuring
Type

Advies over de aanvraag door de vzw Vinçotte tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling met toepassing van artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

De CREG brengt een gunstig advies uit over de aanvraag door de VZW Vinçotte tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling met toepassing van artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot het toekennen van een aansluiting met flexibele toegang voor een energieopslagfaciliteit op het transmissienet, specifiek [vertrouwelijk]

De CREG keurt het voorstel van Elia goed betreffende de toekenning van een aansluiting met flexibele toegang voor een energieopslagfaciliteit op het transmissienet, ontvangen op 19 september 2023. Een nota over dit thema is hier beschikbaar.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de goedkeuring van de contractwijziging met betrekking tot de Power Purchase Agreement tussen Seamade nv en Eneco Energy Trade bv voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Mermaid

In deze beslissing keurt de CREG de wijziging van de Power Purchase Agreement tussen Seamade en Eneco Energy Trade goed met betrekking tot de formule van de correctiefactor en neemt zij akte van de “ERP effective date”.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de goedkeuring van de contractwijziging met betrekking tot de Power Purchase Agreement tussen Seamade nv en Eneco Energy Trade bv voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Seastar

In deze beslissing keurt de CREG de wijziging van de Power Purchase Agreement tussen Seamade en Eneco Energy Trade goed met betrekking tot de formule van de correctiefactor en neemt zij akte van de “ERP effective date”.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing betreffende de vraag tot goedkeuring van het aangepaste tariefvoorstel ingediend door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit voor de regulatoire periode 2024-2027

Het Directiecomité van de CREG heeft het aangepaste tariefvoorstel van Elia goedgekeurd voor de regulatoire periode 2024-2027. Het budget dat de CREG heeft goedgekeurd, ligt 10% lager dan het tariefvoorstel dat Elia in mei van dit jaar had ingediend...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het aangepaste voorstel van Elia Transmission Belgium NV van de regels voor de opschorting en het herstel van marktactiviteiten en de specifieke regels voor onbalansverrekening en verrekening van balanceringsenergie in het geval van opschorting van marktactiviteiten

De CREG keurt het aangepaste voorstel van Elia goed dat de regels vastlegt voor marktopschorting en marktherstel in geval van een black-out en de verrekeningsregels voor energie tijdens de marktopschorting. Deze regels beogen bij te dragen tot een...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de validering van de resultaten van de door Elia Transmission Belgium georganiseerde Veiling vier jaar voor de capaciteitsleveringsperiode 2027-2028

Validatie van de resultaten van de veiling van 2023. In het kader van de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme heeft de CREG de resultaten van de door Elia georganiseerde Y-4 veiling voor de capaciteitsleveringsperiode 2027-2028...
Datum van goedkeuring
Type