Publicaties

2152 resultaten

Analysis of the price setting of energy products (electricity and natural gas) in retail markets (households and small enterprises) for Belgium, Netherlands, Germany, France and the United Kingdom

Studie van VaasaETT over de prijszetting van elektriciteit en aardgas in België en onze buurlanden. Deze studie analyseert de wijze waarop de elektriciteits- en aardgasprijzen voor huishoudens en kmo's in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en...
Datum van goedkeuring
Type

Voorstel van de brutokost van een nieuwkomer, de correctiefactor X en de gewogen gemiddelde kost van kapitaal voor de T-4 veiling met leveringsperiode 2027-2028

In het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM), heeft de CREG twee voorstellen gemaakt voor de T-4-veiling met leveringsperiode 2027-2028: het voorstel (C)2428 van de brutokost van een nieuwkomer, de correctiefactor X en de gewogen...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 7de periode (14.12.2022 - 13.12.2023) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Norther

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 16,84 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 14 december 2022 tot met 13 december 2023.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2023 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

De CREG heeft een beslissing genomen over de doelstellingen die Elia in 2023 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht. Globaal gezien herneemt de beslissing de voorstellen van Elia (met uitzondering van één...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag ingediend door de transmissie-netbeheerder voor elektriciteit met inbegrip van de saldi met betrekking tot het boekjaar 2021

De CREG heeft het aangepast tariefverslag 2021 ingediend door Elia goedgekeurd. De aanpassingen die op vraag van de CREG werden aangebracht, leiden tot een vermindering van de bedragen te recupereren via de tarieven 2024-2027 van Elia van € 6.187.022...
Datum van goedkeuring
Type