Publicaties

2271 resultaten

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 8 ste periode (14.12.2023 – 13.12.2024) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Norther

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 35,46 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 14 december 2023 tot met 13 december 2024.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 6 de periode (05.10.2023 -04.10.2024) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Northwester 2

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 31,80 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 5 oktober 2023 tot met 4 oktober 2024.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag ingediend door de transmissie-netbeheerder voor elektriciteit met inbegrip van de saldi met betrekking tot het boekjaar 2022

De tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit voorziet dat de netbeheerder jaarlijks een tariefverslag over het voorbije jaar aan de CREG ter goedkeuring voorlegt. Voor het jaar 2022, hebben de verschillende correcties die op vraag van...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024 ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

De CREG beslist dat de correctiefactor wordt vastgelegd op 33,37 % van de elektriciteitsreferentieprijs voor de periode van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024.
Datum van goedkeuring
Type

Ondanks de hoge prijzen door de energiecrisis zouden Belgische huishoudens hun energiecontract beter kunnen kiezen

Uit de analyse door de CREG van de productportefeuilles van de leveranciers op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt blijkt dat ongeveer 2 miljoen huishoudens jaarlijks tussen 150 en 300 euro op hun elektriciteitsfactuur kunnen besparen en dat...
Datum van goedkeuring

Samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en het besparingspotentieel voor huishoudens op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt - maart 2023

Deze studie geeft een overzicht van de samenstelling van de productportefeuilles van de verschillende leveranciers op de elektriciteits- en aardgasmarkt voor huishoudens in België. Aan de hand van de marktaandelen van de leveranciers en de prijzen...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG-Terminalling Programma, het gewijzigde LNG toegangsreglement, de gewijzigde LNG overeenkomst voor het laden van LNG trucks en het gewijzigde LNG-toegangsreglement voor het laden van trucks

De CREG heeft de aanpassingen goedgekeurd die door Fluxys LNG werden voorgesteld aan het LNG-terminalling programma, het LNG-toegangsreglement, de LNG-overeenkomst voor het laden van LNG-trucks en het LNG-toegangsreglement voor het laden van LNG...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's