215 resultaten gevonden voor

Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het standaard aardgasvervoerscontract, het toegangsreglement voor aardgasvervoer bijlage A, B, C1, C2, C3, C4, E en G en het dienstenprogramma voor aardgasvervoer

De CREG keurt de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van het standaard aardgasvervoerscontract, de bijlagen A, B, C1, C2, C3, C4, E en G van het toegangsreglement voor aardgasvervoer en het dienstenprogramma voor aardgasvervoer goed.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het standaard aardgasvervoerscontract, het toegangsreglement voor aardgasvervoer en het dienstenprogramma van het aardgasvervoersnet

Beslissing aardgasvervoer. De CREG keurt de aanvraag van Fluxys tot wijziging goed van het standaard aardgasvervoerscontract, het toegangsreglement voor aardgasvervoer en het dienstenprogramma van het aardgasvervoersnet.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het aangepast tariefvoorstel van Fluxys Belgium NV betreffende de vervoerstarieven voor de jaren 2024-2027, alsook over de kortingen, multiplicatoren en seizoensfactoren die van toepassing zijn op de aardgasvervoersnettarieven van Fluxys Belgium NV voor de periode 2024-2027

Op 6 april 2023 heeft de CREG het aangepast voorstel van Fluxys Belgium goedgekeurd voor de aardgasvervoersnettarieven voor de regulatoire periode 2024-2027. Gedurende deze periode zal meer dan 550 miljoen euro terugvloeien naar de netgebruikers en...
Datum van goedkeuring
Type

Advies over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium van een aardgasvervoersvergunning voor de aanleg van een aardgasleiding tussen het afsluitersknooppunt van Beclers en de site van de Compagnie des Ciments Belges (CCB in Doornik)

De CREG brengt een positief advies uit over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium van een aardgasvervoersvergunning voor de aanleg van een aardgasleiding tussen het afsluitersknooppunt van Beclers en de site van de Compagnie des Ciments Belges (CCB in...
Datum van goedkeuring
Type

Advies over de aanvraag van een vervoersvergunning A323-4484 voor de aanleg van een ondergrondse gasvervoerleiding DN1000 Zomergem (Oostwinkel) - Heren (Winksele) II, vak Gent (Desteldonk) – Opwijk

De CREG brengt een positief advies uit over de aanvraag van een vervoersvergunning A323-4484 voor de aanleg van een ondergrondse gasvervoerleiding DN1000 Zomergem (Oostwinkel) - Heren (Winksele) II, vak Gent (Desteldonk) – Opwijk.
Datum van goedkeuring
Type

Advies over de aanvraag van een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-2094 van 9 maart 1990 voor de ombouw van het bestaande mengstation Antwerpen Lillo naar een ontspanningsstation met druk- en debietregeling

De CREG brengt een positief advies uit over de aanvraag van een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-2094 van 9 maart 1990 voor de ombouw van het bestaande mengstation Antwerpen Lillo naar een ontspanningsstation met druk- en debietregeling.
Datum van goedkeuring
Type

Advies betreffende het ontwerp van Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 23 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en houdende activering van het plan voor vermindering en zelfs onderbreking van het aardgasverbruik van sommige eindafnemers aangesloten op het aardgasvervoersnet

De CREG brengt een negatief advies uit over het ontwerp van Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 23 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en houdende...
Datum van goedkeuring
Type