210 resultaten gevonden voor

Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het standaard aardgasvervoerscontract, het toegangsreglement voor aardgasvervoer en het dienstenprogramma van het aardgasvervoersnet

Beslissing aardgasvervoer. De CREG keurt de aanvraag van Fluxys tot wijziging goed van het standaard aardgasvervoerscontract, het toegangsreglement voor aardgasvervoer en het dienstenprogramma van het aardgasvervoersnet.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het aangepast tariefvoorstel van Fluxys Belgium NV betreffende de vervoerstarieven voor de jaren 2024-2027, alsook over de kortingen, multiplicatoren en seizoensfactoren die van toepassing zijn op de aardgasvervoersnettarieven van Fluxys Belgium NV voor de periode 2024-2027

Op 6 april 2023 heeft de CREG het aangepast voorstel van Fluxys Belgium goedgekeurd voor de aardgasvervoersnettarieven voor de regulatoire periode 2024-2027. Gedurende deze periode zal meer dan 550 miljoen euro terugvloeien naar de netgebruikers en...
Datum van goedkeuring
Type

Advies betreffende het ontwerp van Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 23 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en houdende activering van het plan voor vermindering en zelfs onderbreking van het aardgasverbruik van sommige eindafnemers aangesloten op het aardgasvervoersnet

De CREG brengt een negatief advies uit over het ontwerp van Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 23 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en houdende...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022

Op 22 november 2021 heeft Balansys een voorstel tot goedkeuring van de balanceringstarieven bij de CREG ingediend. Op 2 december heeft de CREG het voorstel aanvaard. Hiermee worden de dagelijkse en intradagelijkse onbalansheffing op het huidige...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma

De CREG keurde op 20 augustus de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van de regulatoire documenten voor aardgasvervoer (vervoerscontract, vervoersprogramma en toegangsreglement) goed. Fluxys Belgium raadpleegde voorafgaandelijk hierover de...
Datum van goedkeuring
Type