40 resultaten gevonden voor

Beslissing over het voorstel van Interconnector Limited tot wijziging van het Toegangscontract Interconnector (IAA), het Toegangsreglement (IAC) en het Toegangsprogramma Interconnector (IAAS)

De CREG keurt de door Interconnector Ltd voorgestelde wijzigingen aan haar toegangscontract en toegangsreglement goed, met uitzondering van respectievelijk artikel 7 over de aansprakelijkheid inzake aardgaskwaliteit en deel H over de...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het voorstel van Interconnector Limited tot wijziging van het Toegangscontract Interconnector (IAA), het Toegangsreglement (IAC) en het Toegangsprogramma Interconnector (IAAS).

De CREG keurt de door Interconnector Ltd voorgestelde wijzigingen aan haar toegangscontract en toegangsreglement goed, met uitzondering van respectievelijk artikel 7 over de aansprakelijkheid inzake aardgaskwaliteit en deel H over de...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022

Op 22 november 2021 heeft Balansys een voorstel tot goedkeuring van de balanceringstarieven bij de CREG ingediend. Op 2 december heeft de CREG het voorstel aanvaard. Hiermee worden de dagelijkse en intradagelijkse onbalansheffing op het huidige...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het tariefverslag met inbegrip van het saldo ingediend door Interconnector Ltd voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020

In het kader van haar controleopdrachten, en meer specifiek over de rapportering van het boekjaar 2020, heeft de CREG beslist dat de toepassing door Interconnector van de tarieven in de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 geresulteerd...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het tariefverslag met inbegrip van het saldo ingediend door Interconnector(UK) Ltd voor de periode van 1 oktober 2018 tot 31 december 2019

In toepassing van het besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor de aansluiting op en het gebruik van een interconnectie diende Interconnector (UK) Ltd op 31 maart 2020 haar tariefverslag voor de periode van 1 oktober 2018 tot 31...
Datum van goedkeuring
Type

Eindbeslissing over de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als nalevingsfunctionaris van de N.V. Balansys en de goedkeuring van de voorwaarden betreffende het mandaat of de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de duur van het mandaat van de nalevingsfunctionaris

Via haar beslissing van 7 november 2019 en met toepassing van art. 15/2ter, §1 van de wet van 12 april 1965, worden de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als nalevingsfunctionaris van de NV Balansys alsmede de voorwaarden...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing betreffende de vergoedingsmethodologie met betrekking tot de toegangsovereenkomst met Interconnector (UK) en het toegangsreglement van Interconnector (UK)

Na een openbare raadpleging diende Interconnector (UK) in juli 2019 zijn herziene vergoedingsmethodologie ter goedkeuring in bij de CREG en bij de Britse regulator Ofgem. IUK komt hiermee tegemoet aan twee formele opmerkingen van ACER. De CREG...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing betreffende de vergoedingsmethodologie met betrekking tot de toegangsovereenkomst met Interconnector (UK) en het toegangsreglement van Interconnector (UK)

De CREG ontving in april 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een wijziging aan de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten. Na een eerder wijzigingsverzoek in september 2018 besloot de CREG de...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het door Interconnector (UK) Limited ingediende voorstel van Toegangsreglement van IUK en de regels van de Profielherzieningsdienst 2017 en van de Vereenvoudigde Conversiedienst 2017

Interconnector UK diende haar voorstel van Profielherzieningsdienst, van Vereenvoudigde Conversiedienst en van gewijzigd Toegangsreglement ter goedkeuring in bij de CREG. De CREG besliste het voorstel en de regels niet goed te keuren.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing betreffende de verlenging van de geldigheid van de vergoedingsmethodologie met betrekking tot de toegangsovereenkomst met Interconnector (UK) en het toegangsreglement van Interconnector (UK) tot het kalenderjaar 2017

Na een marktbevraging eind 2016 heeft Interconnector(UK) haar voorstellen tot aanpassing van haar toegangsreglement en vergoedingsmethodologie bij de CREG en Ofgem ingediend. Op 22 december 2016 heeft de CREG haar goedkeuring van de huidige...
Datum van goedkeuring
Type