Samenvatting

Na openbare raadpleging, overleg met de Britse regulator Ofgem en met Interconnector(UK), heeft de CREG eind 2017 een besluit genomen over de vaststelling van de tariefmethodologie voor de aansluiting op en het gebruik van een interconnector. Dit is een bevoegdheid die de Belgische wetgever eind 2016 aan de CREG toekende. 

Deze tariefmethodologie is in meerdere opzichten bijzonder. Vooreerst zijn er de gecoördineerde aanpak met de Britse regulator en voorafgaand studiewerk samen met de Nederlandse regulator. Verder bevat het Belgische luik van deze methodologie een uniek mechanisme dat de consument moet beschermen tegen bovenmatige winsten van de operator van de interconnector. De CREG voorziet immers een controle van de efficiënte kosten, de toepassing van twee rendementsplafonds, en een beslissing over een eventueel saldo op het einde van de regulatoire periode. 

Uit de openbare raadpleging bleek dat de markpartijen deze tariefmethodologie verwelkomen als een pragmatische ex-post regulering van de tarieven, die een bescherming biedt in het voordeel van de bevrachters en de consumenten.

Download het document (pdf, 476.56 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Andere (Z)1654/1