Vragen

Klachten

  • Klacht tegen een elektriciteits- of aardgasbedrijf?

    Contacteer de Ombudsdienst Energie

    De klacht is niettemin slechts ontvankelijk als u voorafgaandelijk reeds bij het elektriciteits- of aardgasbedrijf stappen heeft ondernomen. De Ombudsdienst moet worden begrepen als een beroepsinstantie toegankelijk voor eindafnemers voor wie geen bevredigende oplossing kon worden gevonden tijdens een eerste contact met het elektriciteits- of aardgasbedrijf.

  • Melding over oneerlijke marketing en verkoopspraktijken?

    Contacteer het Meldpunt van de FOD Economie

    Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog, fraude, oplichting? Of werden uw rechten als consument of onderneming niet gerespecteerd? Kies dan het scenario dat op uw probleem van toepassing is en doorloop de verschillende stappen om uw probleem te melden aan de bevoegde diensten.

Opgelet : misbruik identiteit van de CREG

Verschillende gezinnen en kmo's hebben ons gemeld dat de identiteit van de CREG wordt misbruikt. Meestal gaat het om personen die naar uw huis komen of u bellen om "een nieuw energiecontract te onderhandelen" of “u te helpen sparen".
Als zo iemand met u contact opneemt en zegt dat hij de CREG vertegenwoordigt, weet dan dat het om fraude gaat. De CREG is een onafhankelijke instantie. Ze doet geen verkoop noch huis-aan-huisbezoeken.
Indien u het slachtoffer bent van dergelijke praktijken, kan uw informatie helpen om dergelijke frauduleuze handelingen een halt toe te roepen. Fraude melden.

Bereikbaarheid

CREG
Nijverheidsstraat 26-38
B-1040 Brussel

Route op Google Maps

Tel: +32 2 289 76 11
U kan de CREG alle dagen bereiken van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Sluitingsdagen 2022

18 april, 26-27 mei, 6 juni, 21-22 juli, 15 augustus, 31 oktober, 1 november, 11 november, 26-30 december