Contact

Vragen

Klachten

  • Klacht tegen een elektriciteits- of aardgasbedrijf?

    Contacteer de Ombudsdienst Energie

    De klacht is niettemin slechts ontvankelijk als u voorafgaandelijk reeds bij het elektriciteits- of aardgasbedrijf stappen heeft ondernomen. De Ombudsdienst moet worden begrepen als een beroepsinstantie toegankelijk voor eindafnemers voor wie geen bevredigende oplossing kon worden gevonden tijdens een eerste contact met het elektriciteits- of aardgasbedrijf.

  • Melding over oneerlijke marketing en verkoopspraktijken?

    Contacteer het Meldpunt van de FOD Economie

    Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog, fraude, oplichting? Of werden uw rechten als consument of onderneming niet gerespecteerd? Kies dan het scenario dat op uw probleem van toepassing is en doorloop de verschillende stappen om uw probleem te melden aan de bevoegde diensten.

Bereikbaarheid

CREG
Nijverheidsstraat 26-38
B-1040 Brussel

Route op Google Maps

Tel: +32 2 289 76 11

Sluitingsdagen 2019

1 januari, 22 april, 1 mei, 30-31 mei, 10 juni, 15-16 augustus, 1 november, 11 november, 25-31 december

Print Contact