De CREG biedt geen individuele begeleiding aan.

Wij proberen u zoveel mogelijk te informeren via onze website.

Op deze pagina geven we enkele antwoorden op vragen die consumenten het vaakst stellen over energieprijzen.

U heeft een vraag over:

Energiefactuur

Sociaal tarief

Terugbetaling van de oplaadkosten van uw elektrische wagen

Omzetting m³ gas naar kWh

De energiemarkt in het algemeen

Andere vraag

Klacht tegen een elektriciteits- of aardgasbedrijf?

Contacteer de Ombudsdienst Energie

De Ombudsdienst voor Energie is belast met het beoordelen en onderzoeken van alle klachten die betrekking op de activiteiten van een elektriciteits- of gasbedrijf (leverancier, ORES, Fluvius, Sibelga, etc.) en op het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt.

De klacht is niettemin slechts ontvankelijk als u voorafgaandelijk reeds bij het elektriciteits- of aardgasbedrijf stappen heeft ondernomen. De Ombudsdienst moet worden begrepen als een beroepsinstantie toegankelijk voor eindafnemers voor wie geen bevredigende oplossing kon worden gevonden tijdens een eerste contact met het elektriciteits- of aardgasbedrijf.

Als de klacht betrekking heeft op een exclusieve gewestelijke bevoegdheid, wordt deze doorgestuurd naar de bevoegde gewestelijke overheidsdienst.

Als de klacht betrekking heeft op oneerlijke marketing- en verkooppraktijken, u het slachtoffer bent van misleiding, bedrog, fraude of oplichting, wordt deze doorgestuurd naar de Economische Inspectie.

Bereikbaarheid

CREG
Nijverheidsstraat 26-38
B-1040 Brussel

Route op Google Maps

Tel: +32 2 289 76 11

U kan de CREG alle werkdagen bereiken van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
Sluitingsdagen 2023 : 10 april, 1 mei, 18-19 mei, 29 mei, 21 juli, 14-15 augustus, 1 november,  25-29 december.