Over de CREG

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Ze is een autonoom organisme met rechtspersoonlijkheid.

De CREG is de federale regulator voor energie in België. Wat dat precies inhoudt en wat onze bevoegdheden en taken zijn, kan u op deze pagina lezen. Hier komt u ook te weten waarvoor u bij ons terecht kan en met wie wij samenwerken.

Vanuit het oogpunt van het algemene consumentenbelang en om te leren van ervaringen op het gebied van de vrijmaking van de energiemarkt en de evolutie ervan, vindt de CREG het belangrijk om geregeld contacten te onderhouden met Belgische en internationale instanties. Op deze pagina vindt u een overzicht van de instanties waarmee de CREG samenwerkt.

Elk voorjaar publiceert de CREG haar jaarverslag. Dit verslag bevat onder meer een overzicht van de voornaamste nationale wettelijke ontwikkelingen, een overzicht van de evoluties op de elektriciteits- en aardgasmarkten en informatie over de interne werking van de CREG.

Op deze pagina vindt u een overzicht van vonnissen en arresten in het kader van beroepen ingesteld tegen beslissingen van de CREG of ingesteld door de CREG.

We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers die aan de slag willen gaan in de energiesector. Op deze pagina vindt u onze openstaande vacatures.

De CREG nodigt studenten en vorsers uit om hun studiewerk aan de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt te wijden. Op deze pagina vindt u meer informatie en een indicatieve lijst van onderzoeksthema's.

In het kader van haar strategische doelstellingen werkt de CREG samen met de Belgische universiteiten door deel te nemen aan colloquia en wetenschappelijke activiteiten. Om deze samenwerking te versterken reikt de CREG sinds 2015 jaarlijks een prijs uit voor de beste masterscriptie over de energiesector.

Print Contact