Rechtspraak

Beroep tegen de beslissingen van de CREG

Overzicht van vonnissen en arresten in beroepen ingesteld tegen beslissingen van de CREG

De wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (art. 29bis en 29ter) en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (art. 15/20 en 15/20bis) voorzien in de mogelijkheid om tegen alle beslissingen van de CREG in beroep te gaan bij het Marktenhof en tegen bepaalde beslissingen van de CREG in beroep te gaan bij de Belgische Mededingingsautoriteit. Verder kan elke belanghebbende partij die zich geschaad acht naar aanleiding van een door de CREG genomen beslissing een klacht indienen bij de CREG teneinde de zaak opnieuw te laten onderzoeken (art. 28 van voornoemde wet van 29 april 1999 en art. 15/18bis van voornoemde wet van 12 april 1965).

Beroep en tussenkomsten door de CREG

Overzicht van vonnissen en arresten na beroep ingesteld door of tussenkomst van de CREG

Print Contact