Filteren op

Trefwoord

Openbare raadplegingen

91 resultaten

Ontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2024-2027

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

De CREG legt haar tariefmethodologie voor de regulatoire periode 2024-2027 vast in een besluit dat aan de netbeheerder wordt overgemaakt zodat hij op basis hiervan zijn tariefvoorstel met betrekking tot de regulatoire periode 2024-2027 kan opstell

Bekijk deze raadpleging in detail

Raadplegingsnota over de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan het Voorstel van werkingsregels van het capaciteits-vergoedingsmechanisme geformuleerd door Elia Transmission Belgium nv

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

In het kader van de uitwerking van een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) voor België dient de CREG de werkingsregels van dit mechanisme, op voorstel van de netbeheerder (Elia) goed te keuren.

Bekijk deze raadpleging in detail

Openbare raadpleging over ontwerpbeslissing (B)2364 tot goedkeuring van de studie betreffende de marktgebaseerde bepaling van de CO2-emissiefactor voor België

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging over ontwerpbeslissing (B)2364 tot goedkeuring van de studie betreffende de marktgebaseerde bepaling van de CO2-emissiefactor voor België.

Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing 2335 over het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot het toekennen van een aansluiting met flexibele toegang voor een productie-eenheid op het transmissienet, specifiek een bijkomende OCGT [VERTROUWELIJK].

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing 2335 over het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot het toekennen van een aansluiting met flexibel

Bekijk deze raadpleging in detail

Openbare raadpleging over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor wijzigingen aan het CWE Increase/Decrease-proces in het kader van de gecoördineerde intraday capaciteitsberekenings-methdodologie in de capaciteitsberekeningsregio Core

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

De CREG ontving op 15 december 2021 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor wijzigingen aan de gecoördineerde CWE intraday capaciteitsberekeningsmethodologie volgens het “Increase/Decrease”-proces.

Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing over het geactualiseerd onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia Transmission Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over het geactualiseerd onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia Transmission Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de t

Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing 2297 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISISON BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zone-overschrijdende handel

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing 2297 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, acht

Bekijk deze raadpleging in detail

Een nieuwe doelstelling die Elia Transmission Belgium nv moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2022 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie - Addendum

Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing tot wijziging van beslissing (B)658E/55 over de modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbeteren

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Ontwerpbeslissing tot wijziging van beslissing (B)658E/55 over de modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbe

Bekijk deze raadpleging in detail

Richtsnoeren over "de informatie die als vertrouwelijk te beschouwen is omwille van het commercieel gevoelige karakter" of persoonlijke karakter ervan

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
CREG

Aangezien de CREG bij de uitoefening van al haar opdrachten en niet enkel op tarifair vlak, de vertrouwelijkheid van informatie met een persoonlijk karakter en commercieel gevoelige informatie dient te respecteren, leek het de CREG noodzakelijk om

Bekijk deze raadpleging in detail

De doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2022 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2022 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie.

Bekijk deze raadpleging in detail

Consultatienota met de wijzigingen die zijn aangebracht of zullen worden aangebracht aan het Voorstel van werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme dat Elia Transmission Belgium NV heeft geformuleerd

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

In het kader van de uitwerking van een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) voor België dient de CREG de werkingsregels van dit mechanisme, op voorstel van de netbeheerder (Elia) goed te keuren.

Bekijk deze raadpleging in detail

Openbare raadpleging over het voorstel van werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme dat door Elia Transmission Belgium ter goedkeuring werd ingediend bij de CREG

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over het voorstel van werkingsregels voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme dat Elia Transmission Belgium (hierna : “Elia”) op 13 november 2020 bij de CREG ter goedkeuring indiende.

Bekijk deze raadpleging in detail

Aanvullend voorstel bij het voorstel van koninklijk besluit (C)1907 tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten met het oog op de klassering van capaciteiten in capaciteitscategorieën

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

In het kader van de ontwikkeling van een capaciteitsvergoedingsmechanisme voor België is de CREG belast met het voorstellen, na openbare raadpleging, van een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor het in aanmerking ko

Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing 2136 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISISON BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zone-overschrijdende handel

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing 2136 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, acht

Bekijk deze raadpleging in detail

Update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia Transmission Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia Transmission Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van  de t

Bekijk deze raadpleging in detail

Openbare raadpleging over de aanvullende eigenschappen van de FCR overeenkomstig artikel 154, lid 2 van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

De CREG ontving op 13 december 2019 een goedkeuringsaanvraag voor een gemeenschappelijk voorstel betreffende wijzigingen aan de Overeenkomst van de Continentaal Europese Synchrone Zone met aanvullende eigenschappen van FCR.

Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor de aanpassing aan de marktkoppeling in de regio Central West Europe naar aanleiding van de introductie van de grens tussen de biedzones Duitsland/Luxemburg en België ten gevolge van de ingebruikname van de DC-verbinding ALEGrO en aanpassingen naar aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EU) 2019/943

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing 2106 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor de aanpassing aan de marktkoppelin

Bekijk deze raadpleging in detail