Filteren op

Trefwoord

Openbare raadplegingen

97 resultaten

Openbare raadpleging betreffende ontwerpvoorstel 2428 van de brutokost van een nieuwkomer, de correctiefactor X en de gewogen gemiddelde kost van kapitaal voor de T-4 veiling met leveringsperiode 2027-2028

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpvoorstel van de brutokost van een nieuwkomer, de correctiefactor X en de gewogen gemiddelde kost van kapitaal voor de T-4 veiling met leveringsperiode 2027-2028
Bekijk deze raadpleging in detail

De doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2023 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2023 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing (B)2412 inzake de toekenning tot afwijking van de termijn voor het gebruik van het Europese platform voor frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR)

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing (B)2412 inzake de toekenning tot afwijking van de termijn voor het gebruik van het Europese platform voor de...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing over de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als nalevingsfunctionaris van de N.V. Balansys en de goedkeuring van de voorwaarden betreffende het mandaat of de arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van de duur van het mandaat van de nalevingsfunctionaris

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Aardgas
De CREG onderzoekt, op grond van artikel 15/2 ter, § 1, van de wet van 12 april 1965, betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2024-2027

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Aardgas
De CREG legt haar tariefmethodologie voor de regulatoire periode 2024-2027 vast in een besluit dat aan de netbeheerders wordt overgemaakt. De beheerder van het aardgasvervoersnet en de beheerder van de opslaginstallatie voor aardgas stellen op basis...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2024-2027

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
De CREG legt haar tariefmethodologie voor de regulatoire periode 2024-2027 vast in een besluit dat aan de netbeheerder wordt overgemaakt zodat hij op basis hiervan zijn tariefvoorstel met betrekking tot de regulatoire periode 2024-2027 kan opstellen...
Bekijk deze raadpleging in detail

Raadplegingsnota over de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan het Voorstel van werkingsregels van het capaciteits-vergoedingsmechanisme geformuleerd door Elia Transmission Belgium nv

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
In het kader van de uitwerking van een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) voor België dient de CREG de werkingsregels van dit mechanisme, op voorstel van de netbeheerder (Elia) goed te keuren. Een formeel voorstel van werkingsregels werd bij de...
Bekijk deze raadpleging in detail

Openbare raadpleging over ontwerpbeslissing (B)2364 tot goedkeuring van de studie betreffende de marktgebaseerde bepaling van de CO2-emissiefactor voor België

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging over ontwerpbeslissing (B)2364 tot goedkeuring van de studie betreffende de marktgebaseerde bepaling van de CO2-emissiefactor voor België. Het...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing 2335 over het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot het toekennen van een aansluiting met flexibele toegang voor een productie-eenheid op het transmissienet, specifiek een bijkomende OCGT [VERTROUWELIJK].

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing 2335 over het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot het toekennen van een aansluiting met flexibele...
Bekijk deze raadpleging in detail

Openbare raadpleging over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor wijzigingen aan het CWE Increase/Decrease-proces in het kader van de gecoördineerde intraday capaciteitsberekenings-methdodologie in de capaciteitsberekeningsregio Core

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
De CREG ontving op 15 december 2021 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor wijzigingen aan de gecoördineerde CWE intraday capaciteitsberekeningsmethodologie volgens het “Increase/Decrease”-proces. Deze methodologie werd door alle TSB’s van de CWE...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing over het geactualiseerd onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia Transmission Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
Ontwerpbeslissing over het geactualiseerd onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia Transmission Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de...
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing 2297 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISISON BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zone-overschrijdende handel

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing 2297 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, achtste...
Bekijk deze raadpleging in detail

Een nieuwe doelstelling die Elia Transmission Belgium nv moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2022 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie - Addendum
Bekijk deze raadpleging in detail

Ontwerpbeslissing tot wijziging van beslissing (B)658E/55 over de modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbeteren

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
Ontwerpbeslissing tot wijziging van beslissing (B)658E/55 over de modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te...
Bekijk deze raadpleging in detail

Richtsnoeren over "de informatie die als vertrouwelijk te beschouwen is omwille van het commercieel gevoelige karakter" of persoonlijke karakter ervan

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
CREG
Aangezien de CREG bij de uitoefening van al haar opdrachten en niet enkel op tarifair vlak, de vertrouwelijkheid van informatie met een persoonlijk karakter en commercieel gevoelige informatie dient te respecteren, leek het de CREG noodzakelijk om...
Bekijk deze raadpleging in detail

De doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2022 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2022 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie.
Bekijk deze raadpleging in detail

Consultatienota met de wijzigingen die zijn aangebracht of zullen worden aangebracht aan het Voorstel van werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme dat Elia Transmission Belgium NV heeft geformuleerd

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
In het kader van de uitwerking van een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) voor België dient de CREG de werkingsregels van dit mechanisme, op voorstel van de netbeheerder (Elia) goed te keuren. Een eerste formeel voorstel van werkingsregels werd...
Bekijk deze raadpleging in detail

Openbare raadpleging over het voorstel van werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme dat door Elia Transmission Belgium ter goedkeuring werd ingediend bij de CREG

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
De CREG organiseert een openbare raadpleging over het voorstel van werkingsregels voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme dat Elia Transmission Belgium (hierna : “Elia”) op 13 november 2020 bij de CREG ter goedkeuring indiende. Voorafgaand aan dit...
Bekijk deze raadpleging in detail

Aanvullend voorstel bij het voorstel van koninklijk besluit (C)1907 tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten met het oog op de klassering van capaciteiten in capaciteitscategorieën

Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
In het kader van de ontwikkeling van een capaciteitsvergoedingsmechanisme voor België is de CREG belast met het voorstellen, na openbare raadpleging, van een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor het in aanmerking komen...
Bekijk deze raadpleging in detail