Openbare raadplegingen

67 resultaten

Deadline: 25 augustus 2020
Publicatie: 28 juli 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing 2106 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor de aanpassing aan de marktkoppelin

Deadline: 31 juli 2020
Publicatie: 10 juli 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot de ontwerpbeslissing van het Energy Regulators’ Forum voor uitwisselingsregelingen tussen verschillende centrale tegenpartijen en shipping agents voor uitwisseligen resulterend van de eenvormige intradaykoppeling in alle Europese biedzones.

Deadline: 13 juli 2020
Publicatie: 01 juli 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpvoorstel betreffende de brutokost van een nieuwkomer en de correctiefactor X

Deadline: 03 juli 2020
Publicatie: 12 juni 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die nv Elia Transmission Belgium in 2021 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline: 10 april 2020
Publicatie: 20 maart 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Met CREG beslissing (B)1905 van 4 april 2019 werd de aanvraag van ELIA TRANSMISSION BELGIUM tot goedkeuring van werkingsregels voor de toegang tot de intraday elektriciteitsmarkt in het kader van congestiebeheer goedgekeurd voor een testperiode va

Deadline: 20 maart 2020
Publicatie: 13 maart 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot hoofdstukken 4 en 5 van haar ontwerpvoorstel over de parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanis

Deadline: 25 maart 2020
Publicatie: 12 maart 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Met toepassing van artikel 33, §1 van zijn huishoudelijk reglement houdt het directiecomité van de CREG een openbare raadpleging over zijn ontwerpbeslissing (B)2066 van 11 maart 2020 tot wijziging van beslissing (B)1964 van 30 januari 2020 bevatte

Deadline: 18 maart 2020
Publicatie: 20 februari 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De raadpleging gaat over de wijzigingen van de CREG aan haar beslissing (B)1677 van 15 maart 2018 over de energieoverdracht met het oog op :

Deadline: 12 maart 2020
Publicatie: 20 februari 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de werkingsregels van de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2020.

Deadline: 13 december 2019
Publicatie: 22 november 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over het onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia System Operator voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie

Deadline: 06 december 2019
Publicatie: 22 november 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot haar ontwerpnota over de parameters waarmee de hoeveelheid in het kader aangekochte capaciteit wordt bepaald Hiermee anticipeer

Deadline: 18 november 2019
Publicatie: 28 oktober 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG ontving, op 15 oktober 2019, een verzoek van Elia voor een derogatie van de verplichting waarbij, conform artikel 16, achtste lid van de Elektriciteitsverordening, minimum 70% van de RAM op een kritiek netwerkelement ter beschikking van zo

Deadline: 22 oktober 2019
Publicatie: 08 oktober 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

De CREG onderzoekt, op grond van artikel 15/2 ter, § 1, van de wet van 12 april 1965, betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, de aanvraag tot benoeming van mevrouw Valérie Vandegaart als nalevingsfunct

Deadline: 25 oktober 2019
Publicatie: 04 oktober 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia System Operator nv in 2020 moet behalen in het kader van de stimulans voor de bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline: 21 oktober 2019
Publicatie: 01 oktober 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

In het kader van de uitwerking van een capaciteitsvergoedingsmechanisme voor België is de CREG belast met, na een openbare raadpleging, een ontwerp van koninklijk besluit uit te werken tot vaststelling van de criteria voor het in aanmerking komen

Deadline: 04 oktober 2019
Publicatie: 06 september 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG ontving op 18 juni 2019 een goedkeuringsaanvraag betreffende het voorstel voor de gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor beoogde energie-uitwisselingen tussen synchrone zones en die het resultaat zijn van het frequentiebegre

Deadline: 04 oktober 2019
Publicatie: 06 september 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG ontving op 17 juni 2019 een goedkeuringsaanvraag betreffende het voorstel voor de gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor beoogde energie-uitwisselingen binnen Continentaal Europa en die het resultaat zijn van het frequentieb

Deadline: 09 september 2019
Publicatie: 19 augustus 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Met toepassing van artikel 33, § 1, van zijn huishoudelijk reglement houdt het directiecomité van de CREG een openbare raadpleging over zijn ontwerpbeslissing (B)1964 dd. 3 augustus 2019 tot vaststelling van een methodologie voor de bepaling van d

Deadline: 28 mei 2019
Publicatie: 07 mei 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG ontving in april 2019 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor aanpassingen aan de stroomgebaseerde day-ahead marktkoppeling in de CWE regio. Deze aanpassingen dienen om de invoerbeperking van Frankrijk op te heffen en om de marktkoppeling open te stellen voor meerdere NEMO’s. Alvorens een beslissing te nemen, organiseert de CREG een openbare raadpleging met betrekking tot het voorstel van Elia.

Deadline: 17 mei 2019
Publicatie: 26 april 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG ontving op 12 april 2019 een goedkeuringsaanvraag voor de aanpassing aan de methodologie voor de berekening van capaciteit in intraday volgens het increase/decrease proces in de CWE regio, van Elia.

Deadline: 10 mei 2019
Publicatie: 26 april 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG ontving in maart 2019 een goedkeuringsaanvraag voor een gewijzigde methodologie voor het verdelen van de congestie-inkomsten resulterend uit de marktkoppeling op de langere termijn.

Deadline: 08 maart 2019
Publicatie: 15 februari 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG ontving op 4 februari 2019 een goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een voorstel van werkingsregels voor de toegang tot de intradaymarkt in het kader van congestiebeheer.

Deadline: 22 februari 2019
Publicatie: 25 januari 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor alle beoogde energie-uitwisselingen krachtens artikel 50, lid 1, van de EB GL.

Deadline: 01 februari 2019
Publicatie: 11 januari 2019
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de aanpassing aan de day-ahead marktkoppeling in de regio Central West Europe naa

Print Contact