Openbare raadplegingen

84 resultaten

Deadline: 29 november 2021
Publicatie: 08 november 2021
Status: Open
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over het geactualiseerd onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia Transmission Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de t

Deadline: 19 november 2021
Publicatie: 29 oktober 2021
Status: Open
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing 2297 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, acht

Deadline: 12 november 2021
Publicatie: 22 oktober 2021
Status: Open
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing tot wijziging van beslissing (B)658E/55 over de modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbe

Deadline: 12 november 2021
Publicatie: 22 oktober 2021
Status: Open
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2022 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie - Addendum

Deadline: 17 september 2021
Publicatie: 30 juli 2021
Status: Gesloten
Domein(en): CREG

Aangezien de CREG bij de uitoefening van al haar opdrachten en niet enkel op tarifair vlak, de vertrouwelijkheid van informatie met een persoonlijk karakter en commercieel gevoelige informatie dient te respecteren, leek het de CREG noodzakelijk om

Deadline: 31 augustus 2021
Publicatie: 30 juli 2021
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpvoorstel betreffende de brutokost van een nieuwkomer en de correctiefactor X voor de T-4 veiling met leveringsperiode 2026-2027

Deadline: 06 augustus 2021
Publicatie: 25 juni 2021
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2022 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie.

Deadline: 06 juli 2021
Publicatie: 25 juni 2021
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

In het kader van de uitwerking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme dient de CREG het voorstel van standaard capaciteitscontract van de transmissienetbeheerder (Elia) goed te keuren.

Deadline: 07 mei 2021
Publicatie: 30 april 2021
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

In het kader van de uitwerking van een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) voor België dient de CREG de werkingsregels van dit mechanisme, op voorstel van de netbeheerder (Elia) goed te keuren.

Deadline: 08 januari 2021
Publicatie: 27 november 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over het voorstel van werkingsregels voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme dat Elia Transmission Belgium (hierna : “Elia”) op 13 november 2020 bij de CREG ter goedkeuring indiende.

Deadline: 20 november 2020
Publicatie: 30 oktober 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

In het kader van de ontwikkeling van een capaciteitsvergoedingsmechanisme voor België is de CREG belast met het voorstellen, na openbare raadpleging, van een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor het in aanmerking ko

Deadline: 20 november 2020
Publicatie: 30 oktober 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing 2136 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, acht

Deadline: 13 november 2020
Publicatie: 30 oktober 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG ontving op 13 december 2019 een goedkeuringsaanvraag voor een gemeenschappelijk voorstel betreffende wijzigingen aan de Overeenkomst van de Continentaal Europese Synchrone Zone met aanvullende eigenschappen van FCR.

Deadline: 20 november 2020
Publicatie: 30 oktober 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing omtrent de richtsnoeren die de voorwaarden preciseren voor de in aanmerking komende investeringskosten in toepassing van artikel 3, §3 van haar voorstel van Koninklijk besluit tot vaststelling van de investeringsdrempels en de cr

Deadline: 12 november 2020
Publicatie: 22 oktober 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de update van het onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia Transmission Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van  de t

Deadline: 05 november 2020
Publicatie: 15 oktober 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De raadpleging gaat over de wijzigingen van de CREG aan haar beslissing (B)1677/2 van 27 maart 2020 over de energieoverdracht met het oog op :

Deadline: 25 augustus 2020
Publicatie: 28 juli 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot ontwerpbeslissing 2106 over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor de aanpassing aan de marktkoppelin

Deadline: 31 juli 2020
Publicatie: 10 juli 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot de ontwerpbeslissing van het Energy Regulators’ Forum voor uitwisselingsregelingen tussen verschillende centrale tegenpartijen en shipping agents voor uitwisseligen resulterend van de eenvormige intradaykoppeling in alle Europese biedzones.

Deadline: 13 juli 2020
Publicatie: 01 juli 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpvoorstel betreffende de brutokost van een nieuwkomer en de correctiefactor X

Deadline: 03 juli 2020
Publicatie: 12 juni 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die nv Elia Transmission Belgium in 2021 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline: 10 april 2020
Publicatie: 20 maart 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Met CREG beslissing (B)1905 van 4 april 2019 werd de aanvraag van ELIA TRANSMISSION BELGIUM tot goedkeuring van werkingsregels voor de toegang tot de intraday elektriciteitsmarkt in het kader van congestiebeheer goedgekeurd voor een testperiode va

Deadline: 20 maart 2020
Publicatie: 13 maart 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert, conform de bepalingen in haar Huishoudelijk Reglement, een openbare raadpleging met betrekking tot hoofdstukken 4 en 5 van haar ontwerpvoorstel over de parameters waarmee de hoeveelheid in het kader van het capaciteitsmechanis

Deadline: 25 maart 2020
Publicatie: 12 maart 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Met toepassing van artikel 33, §1 van zijn huishoudelijk reglement houdt het directiecomité van de CREG een openbare raadpleging over zijn ontwerpbeslissing (B)2066 van 11 maart 2020 tot wijziging van beslissing (B)1964 van 30 januari 2020 bevatte

Deadline: 12 maart 2020
Publicatie: 20 februari 2020
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de werkingsregels van de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2020.

Print Contact