Openbare raadplegingen

63 resultaten

Deadline: 11 juni 2017
Publicatie: 18 mei 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

In het kader van de tariefmethodologie die op 1 januari 2016 in werking trad, hangt een deel van de vergoeding van Elia af van het behalen van een aantal doelstellingen die de CREG in de loop van de regulatoire periode vastlegt.

Deadline: 31 maart 2017
Publicatie: 23 maart 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing over het voorstel van Elia over een addendum aan de werkingsregels van de strategische reserve.

Deadline: 04 mei 2017
Publicatie: 23 maart 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit, Aardgas

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing  over de aanpassing van het charter voor goede praktijken voor online prijsvergelijking voor elektriciteit en gas.

Deadline: 27 februari 2017
Publicatie: 30 januari 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR over de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten.

Deadline: 20 februari 2017
Publicatie: 20 januari 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Op Europees niveau werden in april en augustus 2016 drie verordeningen tot vaststelling van netcodes met voorwaarden voor aansluiting op het elektriciteitsnet aangenomen.

Deadline: 23 januari 2017
Publicatie: 13 januari 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

In oktober 2016 ontvingen alle benoemde elektriciteitsmarktbeheerders (NEMO’s) een wijzigingsverzoek van alle Europese regulerende instanties op het originele plan betreffende de gezamenlijke uitoefening van de Market Coupling Operator-functies (MCO-plan). Vervolgens dienden zij zelf een gewijzigd voorstel van dit plan bij alle Europese regulerende instanties. De CREG organiseert nu een openbare raadpleging over het gewijzigde MCO-plan. Deze raadpleging loopt van 13 januari tot en met 23 januari 2017

Deadline: 18 januari 2017
Publicatie: 23 december 2016
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de werkingsregels van de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2017.

Deadline: 06 december 2016
Publicatie: 15 november 2016
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Per brief van 28 oktober 2016 heeft de NV Elia System Operator een goedkeuringsaanvraag ingediend voor de Regelingen voor meerdere NEMO's (MNA) voor de Belgische biedzone.

Deadline: 05 december 2016
Publicatie: 14 november 2016
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG legt hierna de doelstellingen vast die Elia in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans voor de marktintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie.

Deadline: 07 oktober 2016
Publicatie: 16 september 2016
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over de aanpassingen aan haar ontwerpbeslissing met betrekking tot het voorstel van Elia inzake de werkingsregels voor de strategische reserve.

Deadline: 21 september 2016
Publicatie: 31 augustus 2016
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR over de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten.

Deadline: 19 september 2016
Publicatie: 29 augustus 2016
Status: Gesloten
Domein(en): CREG

Het directiecomité van de CREG organiseert een openbare raadpleging over de wijzigingen die het overweegt aan zijn huishoudelijk reglement bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2015.

Print Contact