Wat is het sociaal tarief?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een verminderd tarief voor bepaalde categorieën personen of huishoudens.

Het is bij alle energieleveranciers hetzelfde.

Heeft u recht op het sociaal tarief?

U vindt de voorwaarden om het sociaal tarief te verkrijgen en de gegevens van de diensten die u hiervoor kan contacteren op de pagina sociaal tarief voor energie van de website van de FOD Economie.  U kan er ook controleren of het sociaal tarief aan u werd toegekend.

De FOD Economie publiceert ook een pagina gewijd aan het einde van het sociaal tarief voor mensen die een verhoogde tegemoetkoming (RVT) krijgen.

De CREG is bevoegd voor de vastlegging van het bedrag van het sociaal tarief, maar ze is niet bevoegd om te bepalen aan wie het wordt toegekend.

Hoeveel bedraagt het sociaal tarief?

Elektriciteit Aardgas & Warmte*
Q1 2024 (01/01-31/03) Q1 2024 (01/01-31/03)
Q4 2023 (01/10-31/12) Q4 2023 (01/10-31/12)
Q3 2023 (01/07-30/09) Q3 2023 (01/07-30/09)
Q2 2023 (01/04-30/06) Q2 2023 (01/04-30/06)
Q1 2023 (01/01-31/03) Q1 2023 (01/01-31/03)
Q4 2022 (01/10-31/12) Q4 2022 (01/10-31/12)
Q3 2022 (01/07-30/09) Q3 2022 (01/07-30/09)
Q2 2022 (01/04-30/06) Q2 2022 (01/04-30/06)

* De levering van warmte voor de verwarming van gebouwen en de levering van warm water door middel van netten voor warmtevoorziening op afstand (hout, geothermie, restwarmte afkomstig van de industrie, aardgas, biomethaan, warmtepomp, ...) aan beschermde residentiële afnemers wordt sinds 1 juli 2022 aan het sociaal tarief gefactureerd. Het sociaal tarief warmte is identiek aan het sociaal tarief aardgas.

Vorige tarieven

Hoe berekent de CREG dit bedrag?

De CREG berekent het bedrag van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas om de 3 maanden.

Om dit bedrag vast te leggen berekent ze afzonderlijk 3 componenten: de eigenlijke energiecomponent, de distributiecomponent en de vervoerscomponent.

De energiecomponent van een bepaald kwartaal wordt  vastgesteld op grond van het laagste commerciële tarief dat de energieleveranciers hebben aangeboden in de maand voorafgaand aan dat kwartaal.

De distributiecomponent in een bepaald kwartaal wordt vastgesteld op grond van het laagste distributienettarief in België in de maand voorafgaand aan dat kwartaal, op voorwaarde dat binnen deze zone minstens 1% van de Belgische bevolking woont.

De vervoerscomponent van een bepaald kwartaal wordt bepaald op basis van het laagste distributietarief (met inbegrip van de vervoerskost) voor elektriciteit en het vervoerstarief van Fluxys Belgium voor aardgas.

Het resultaat, berekend voor elektriciteit, wordt geplafonneerd wanneer:

  1. het meer dan 10 % hoger is dan het sociaal tarief van de voorafgaande periode.
  2. het meer dan 20 % hoger is dan het gemiddelde van de sociale tarieven van de vier voorafgaande kwartalen.

Het laagste tarief na deze plafonneringen wordt behouden.

Het resultaat, berekend voor aardgas, wordt geplafonneerd wanneer:

  1. het meer dan 15 % hoger is dan het sociaal tarief van de voorafgaande periode.
  2. het meer dan 25 % hoger is dan het gemiddelde van de sociale tarieven van de vier voorafgaande kwartalen.

Het laagste tarief na deze plafonneringen wordt behouden.

Aangezien het sociaal tarief wordt berekend op basis van het commerciële tarief (het goedkoopste van de markt) stijgt (of daalt) het sociaal tarief ook als dit commercieel tarief stijgt (of daalt). De stijging (of daling) van de energieprijzen wordt dus ook doorgerekend in het sociaal tarief.

Door de maatregel om het sociaal tarief te plafonneren kunnen eventuele stijgingen ervan worden beperkt.

Omwille van de transparantie publiceert de CREG kwartaalnota’s over de berekening van de sociale tarieven die van toepassing zijn tijdens het betreffende kwartaal.

Wat gebeurt er als u het recht op het sociaal tarief verliest?

Als u niet meer voldoet aan de voorwaarden om het sociaal tarief te krijgen, verliest u het recht op het sociaal tarief.

Uw leverancier moet u dan zijn minst dure product voorstellen.

We raden u aan om dan de door uw leverancier aangeboden prijs te vergelijken met de andere contracten die op de markt beschikbaar zijn via onze CREG Scan. Als het contract dat uw leverancier u heeft aangeboden te duur is in vergelijking met het aanbod op dat moment, ga dan naar een prijsvergelijker en verander van leverancier.

Wenst u af te zien van het sociaal tarief?

U kan van het sociaal tarief afzien door uw elektriciteitsleverancier op de hoogte te brengen via aangetekende brief. In dat geval zal het sociaal tarief voor u niet meer worden toegepast vanaf de datum van kennisgeving tot de datum waarop u opnieuw per aangetekende brief vraagt om het sociaal tarief toe te passen.

Let op! Als u het contract waarover u beschikte vooraleer u het sociaal tarief betaalde, vergelijkt met het contract met het sociaal tarief, weet dan dat een klassiek (vast of variabel) contract voor de levering van elektriciteit of aardgas enkel betrekking heeft op de energiecomponent. Het omvat geen distributie- en vervoerskosten, in tegenstelling tot het sociaal tarief dat deze twee componenten omvat.