Prijzen en Tarieven

Met de CREG Scan vergelijkt u het energiecontract dat u in het verleden gesloten hebt met het huidige aanbod op de markt. Zo ziet u meteen hoe uw huidig contract zich verhoudt tot de actuele markt. Als u er uw huidig energiecontract met de bijhorende tarieffiche bij neemt, krijgt u het beste resultaat.

In deze overzichten vindt u het aantal actieve energieleveranciers, de aangeboden elektriciteits- en aardgasproducten per regio en het besparingspotentieel.

Overzicht van de goedkoopste energieproducten

Het aanbod van leveranciers voor elektriciteit en/of aardgas vergelijken kan via prijsvergelijkingswebsites. Omdat er heel veel initiatieven zijn, heeft de CREG in overleg met de sector een “charter voor een goede informatieverschaffing bij de prijsvergelijking van elektriciteit en gas” ontwikkeld. Om te kunnen genieten van het « Charter kwaliteitslabel CREG”, moet de dienstverlener voldoen aan algemene principes van de charte.

De energiefactuur bevat over het algemeen vier grote componenten: energie, netkosten, heffingen en btw. De distributienettarieven en de waarden van de heffingen vindt u op de sites van de regionale regulatoren.

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een gunstiger tarief voor personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën. Het sociaal tarief is bij alle energieleveranciers en distributienetbeheerders hetzelfde. Het is het laagste commerciële tarief dat er is op de leveranciersmarkten voor elektriciteit en aardgas.

Uw leverancier kan beslissen om uw energiecontract op te zeggen bij gebrek aan betaling. Uw distributienetbeheerder zal in dit geval als leverancier optreden en zal dit tarief toepassen.

Print Contact