56 resultaten gevonden voor

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

Op 28 februari 2023 heeft de minister van Energie aan de CREG gevraagd een advies op te stellen over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012. Dit ontwerp van koninklijk...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven/ aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

De Minister van Energie heeft op 30 januari 2023 aan de CREG gevraagd om een dringend advies op te stellen over het ontwerp van het koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

De minister van Energie heeft op 2 december 2022 aan de CREG gevraagd om een advies op te stellen over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012. Dit advies gaat...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Verslag over de voorschotten die aan de leveranciers werden betaald in het kader van de uitbreiding van het sociaal tarief naar de BVT-klanten en in het kader van het eenmalig forfait van 80 euro voor de beschermde klanten

De CREG heeft haar verslag opgesteld over de voorschotten die aan de leveranciers werden betaald in het kader van de uitbreiding van het sociaal tarief naar de BVT-klanten in 2021 en in 2022 en in het kader van het eenmalig forfait van € 80 voor de...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

Op 13 september 2022 heeft de minister van Energie aan de CREG gevraagd een advies op te stellen over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten aardgas en elektriciteit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies over de mogelijkheden van de implementatie van een premiesysteem voor de toepassing van het sociaal tarief bij complexe gevallen (retroactiviteit) of onuitvoerbare gevallen (collectieve verwarmingsketels buiten een sociale woning)

Op vraag van de minister van Energie heeft de CREG de mogelijkheden voor het invoeren van een premiesysteem geanalyseerd voor de toepassing van het sociaal tarief bij complexe gevallen (retroactiviteit) of onuitvoerbare gevallen (collectieve...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's