73 resultaten gevonden voor

Jaarlijks verslag over de voornaamste evoluties op de markt van de elektriciteitscontracten op basis van een dynamische elektriciteitsprijs in 2023

De CREG heeft haar eerste jaarlijkse verslag over de voornaamste evoluties op de markt van de elektriciteitscontracten op basis van een dynamische elektriciteitsprijs in 2023 opgesteld. Sinds 2021 zijn deze contracten beschikbaar voor de huishoudens...
Datum van goedkeuring
Type

Consultatierapport ontwerpbeslissing (B)2469 waarbij het leveranciers van aardgas en elektriciteit tijdelijk wordt verboden bepaalde indexeringsparameters toe te passen in hun aanbod met variabele prijzen

Omdat er steeds meer tariefformules met variabele prijs zijn en het voor de consumenten steeds moeilijker is om de verschillende beschikbare offertes te vergelijken, wilde de CREG in het kader van haar ontwerpbeslissing (B)2469 voornamelijk twee...
Datum van goedkeuring
Type

Verslag over de voorschotten die aan de leveranciers werden betaald in het kader van de uitbreiding van het sociaal tarief naar de BVT-klanten en in het kader van het eenmalig forfait van 80 euro voor de beschermde klanten

De CREG heeft haar verslag opgesteld over de voorschotten die aan de leveranciers werden betaald in het kader van de uitbreiding van het sociaal tarief naar de BVT-klanten in 2021 en in 2022 en in het kader van het eenmalig forfait van € 80 voor de...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Evolutie van de prijzen in de maand juni 2022 van de individuele producten op de kleinhandelsmarkt ten opzichte van de groothandelsprijzen

Het prijsniveau in juni 2022 ligt voor variabele producten op maandbasis en de zeer zeldzame vaste producten lager dan in de vorige maand mei 2022. Producten op kwartaalbasis blijven ongewijzigd. Ondanks deze dalingen blijft het algemene prijsniveau...
Datum van goedkeuring
Type