Samenvatting

Het prijsniveau in april 2022 ligt aanzienlijk hoger dan in de vorige maand maart 2022. Het niveau van de parameters situeert zich tussen de € 210/MWh en € 290/MWh voor elektriciteit en tussen de € 95/MWh en € 130/MWh voor aardgas. Deze evoluties kunnen we eveneens vaststellen bij zowel de vaste als bij de variabele elektriciteits- en aardgasproducten op de kleinhandelsmarkt. Bij de individuele producten zien we geen sterk afwijkende prijsevoluties t.o.v. de evoluties op de groothandelsbeurzen en de daaraan gekoppelde indexeringsparameters.

De CREG is van mening dat de consument niet gebaat is bij een ‘assortiment’ van meer dan 34 verschillende (varianten van) indexeringsparameters voor elektriciteit en eenzelfde aantal voor aardgas. De CREG pleit er ook voor om gewogen parameters en parameters die gebaseerd zijn op één notering op de energiebeurs te weren. Ze maken het aanbod voor de consument onnodig complex en hebben geen toegevoegde waarde bij het maken van een keuze binnen het aanbod van de variabele producten.

Concreet is de CREG voorstander van indexeringsparameters op maandbasis die gebruik maken van alle beschikbare noteringen op de groothandelsbeurzen voor de betrokken periode. Met respect voor het vrijgemaakte deel van de energiemarkt voor particulieren, garandeert dit volgens de CREG optimaal de link met de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas en bijgevolg ook realistische prijzen op de tariefkaarten voor de desbetreffende periode.

Gezien de evoluties en omstandigheden op de energiemarkt en naast een aantal andere theoretische mogelijkheden, herhaalt de CREG haar voorstel om tijdelijk een opzeggingsvergoeding in te voeren bij vroegtijdige stopzetting van contracten met vaste prijzen. Deze mogelijkheid kan de leveranciers aanmoedigen om een aantrekkelijk aanbod tegen een vaste prijs aan te bieden.

Download het document (pdf, 4.09 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Verslag (RA)2305/6