Samenvatting

Tussen december 2021 en januari 2022 zijn zo’n 107.000 gezinnen, in totaal goed voor net geen 177.000 contracten, op zoek moeten gaan naar een nieuwe energieleverancier als gevolg van de stopzetting van de leveringsactiviteit door Vlaamse Energieleverancier in Vlaanderen, Watz in de drie regio’s en Octa+ in Brussel. Het zeer hoge prijsniveau in vergelijking met de gemiddelde prijsniveaus van de laatste jaren wordt nog verder uitgediept: elektriciteitsparameters met maxima tot net geen € 300/MWh, aardgasparameters met maxima die net geen € 115/MWh bereiken. Deze evoluties kunnen we eveneens vaststellen bij zowel de vaste als bij de variabele elektriciteits- en aardgasproducten op de kleinhandelsmarkt.

Ten opzichte van december 2021 stijgen alle (zowel vast als variabel bij elektriciteit en aardgas) energieprijzen voor het actieve aanbod in januari 2022 zeer aanzienlijk, bij elektriciteit gemiddeld tussen de 40 % en net geen 50 %, bij aardgas gemiddeld tussen de 55 % en net geen 60 %.

Eind 2021 werd MIG-6 geïmplementeerd, meteen zo goed als het einde van de SLP-weging van de volumes bij jaargemeten klanten  die vervangen wordt door een RLP-weging voor afname en een SPP-weging voor injectie. In januari 2022 stellen we echter vast dat een aantal leveranciers bijkomend een RLP-weging toepassen op de indexeringsparameter bij variabele producten. De CREG is van oordeel dat de RLP-weging uitsluitend kan toegepast worden op de verbruikte volumes op het moment van de facturatie. Op dat moment kan dan de meest verfijnde RLP-weging gehanteerd worden, namelijk op DNB-niveau. Dit is de meest correcte manier van werken en garandeert eveneens maximaal de transparantie en duidelijkheid van de prijsaanduiding op de tariefkaarten bestemd voor de consument.

Download het document (pdf, 3.64 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Verslag (RA)2305/3