Samenvatting

Het prijsniveau in maart 2022 blijft op een vergelijkbaar niveau met dat van februari 2022. Bij de vaste producten stellen we zowel lichte stijgingen als lichte dalingen vast van de prijzen voor de consument wat gemiddeld neerkomt op een status quo van het prijsniveau bij dit type van producten. Bij variabele producten die op maandbasis geïndexeerd worden, zien we een gemiddelde daling van de prijzen met  zo’n 9 % voor elektriciteit en 4 % voor aardgas. Het prijsniveau van de elektriciteitsparameters blijft schommelen tussen € 160/MWh en € 300/MWh en tussen € 80/MWh en € 115/MWh voor aardgas. Deze schommelingen kunnen we eveneens vaststellen bij zowel de vaste als bij de variabele elektriciteits- en aardgasproducten op de kleinhandelsmarkt.

De CREG stelt zich de vraag of de consument die kiest voor een variabel product gebaat is bij een ‘assortiment’ van meer dan 40 verschillende indexeringsparameters. Na analyse van de bestaande indexeringsparameters pleit de CREG er voor om RLP gewogen (spot) parameters en forward parameters die gebaseerd zijn op één dagnotering op de energiebeurs te weren. Ze maken het aanbod voor de consument onnodig complex en hebben geen toegevoegde waarde bij het maken van een keuze binnen het aanbod van de variabele producten. Zonder enige afbreuk te doen aan het vrijgemaakte deel van de energiemarkt voor particulieren, zal een beperkter aantal vergelijkbare indexeringsparameters de keuze voor een of ander variabel product eenvoudiger en transparanter maken voor de consument.

Gezien de uitzonderlijke marktomstandigheden en naast een aantal andere theoretische mogelijkheden om het aanbod van producten met vaste prijzen te stimuleren, ziet de CREG als pragmatische oplossing de tijdelijke herinvoering van een opzeggingsvergoeding bij vroegtijdige stopzetting van dit type contracten. Deze maatregel zou het risico voor de leverancier verminderen en de consument mogelijks lagere prijzen opleveren.

Download het document (pdf, 4.17 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Verslag (RA)2305/5