321 resultaten gevonden voor

Advies over het voorstel van herzien systeembeschermingsplan van Elia Transmission Belgium NV met inbegrip van de lijsten van significante netgebruikers en significante netgebruikers met hoge prioriteit en de bijhorende maatregelen/voorwaarden

De CREG heeft twee adviezen uitgebracht over de vertrouwelijke versie van de voorstellen van herzien systeembeschermingsplan en herstelplan van Elia. Deze plannen omvatten ook de ontwerplijsten met significante netgebruikers en significante...
Datum van goedkeuring
Type

Advies over het voorstel van herzien herstelplan van Elia Transmission Belgium NV met inbegrip van de lijsten van significante netgebruikers en significante netgebruikers met hoge prioriteit en de bijhorende maatregelen/voorwaarden

De CREG heeft twee adviezen uitgebracht over de vertrouwelijke versie van de voorstellen van herzien systeembeschermingsplan en herstelplan van Elia. Deze plannen omvatten ook de ontwerplijsten met significante netgebruikers en significante...
Datum van goedkeuring
Type

Advies over de aanvraag door de vzw Vinçotte tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling met toepassing van artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

De CREG brengt een gunstig advies uit over de aanvraag door de VZW Vinçotte tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling met toepassing van artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van...
Datum van goedkeuring
Type

Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004 voor wat het terugdraaien van de accijnsverhoging van de federale regering en het verbieden van belastingverhogingen op energie betreft

Op 2 oktober 2023 ontving de CREG een adviesaanvraag van de commissie “Financiën en Begroting” van de Kamer over een wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004. Dit wetsvoorstel beoogde de accijnsverhoging van de federale...
Datum van goedkeuring
Type

Advies over de aanvraag die Elia Asset nv heeft ingediend voor de bouw en de exploitatie van installaties nodig voor de transmissie van elektriciteit, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen, voor het Modular Offshore Grid II

Op vraag van de algemene directie energie, heeft de CREG een advies gegeven over de aanvraag van Elia Asset nv tot toekenning van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties van het Modular Offshore Grid II
Datum van goedkeuring
Type

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumvereisten die van toepassing zijn op de vergelijkingsinstrumenten van het aanbod van de leveranciers en tot vaststelling van de procedure voor de toekenning van een vertrouwensmerk

Op 23 juni 2023 ontving de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas een adviesaanvraag van de minister van Energie over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumvereisten die van toepassing zijn op de...
Datum van goedkeuring
Type

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Storm 67 BV voor de bouw en exploitatie van een energieopslagfaciliteit met een maximumcapaciteit van 100 MW gelegen op het grondgebied van de gemeente Brugge

De CREG brengt een positief advies uit betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Storm 67 BV voor de bouw en exploitatie van een energieopslagfaciliteit met een maximumcapaciteit van 100 MW gelegen op het grondgebied van de...
Datum van goedkeuring
Type

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Storm 90 BV voor de bouw en exploitatie van een energieopslagfaciliteit met een maximumcapaciteit van 100 MW gelegen op het grondgebied van de gemeente Langerlo

De CREG brengt een positief advies uit betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Storm 90 BV voor de bouw en exploitatie van een energieopslagfaciliteit met een maximumcapaciteit van 100 MW gelegen op het grondgebied van de...
Datum van goedkeuring
Type

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Storm 91 BV voor de bouw en exploitatie van een energieopslagfaciliteit met een maximumcapaciteit van 200 MW gelegen op het grondgebied van de gemeente Ruien

De CREG brengt een positief advies uit betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Storm 91 BV voor de bouw en exploitatie van een energieopslagfaciliteit met een maximumcapaciteit van 200 MW gelegen op het grondgebied van de...
Datum van goedkeuring
Type

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Weerts Energy SA voor de bouw en exploitatie van een energieopslagproject met een maximaal vermogen van 170 MW gelegen op het grondgebied van de gemeente La Louvière

De CREG brengt een positief advies uit betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Weerts Energy SA voor de bouw en exploitatie van een energieopslagproject met een maximaal vermogen van 170 MW gelegen op het grondgebied van de...
Datum van goedkeuring
Type

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit houdende de nadere regels voor de bepaling van de kost voor de elektriciteitsbedrijven en aardgasondernemingen van de activiteiten inzake de federale elektriciteits- en gaspremie, en van hun tussenkomst voor het ten laste nemen ervan

Op 31 mei 2023 heeft de minister van Energie aan de CREG gevraagd een advies op te stellen over een gewijzigd ontwerp van koninklijk besluit houdende de nadere regels voor de bepaling van de kost voor de elektriciteitsbedrijven van de activiteiten...
Datum van goedkeuring
Type

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Patronale Solar SA voor de bouw en exploitatie van een energieopslagproject met een maximaal vermogen van 75 MW op de site van Harmignies op het grondgebied van Harmignies (Bergen)

De CREG brengt een positief advies uit betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Patronale Solar SA voor de bouw en exploitatie van een energieopslagproject met een maximaal vermogen van 75 MW op de site van Harmignies op het...
Datum van goedkeuring
Type

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Patronale Solar SA voor de bouw en exploitatie van een energieopslagproject met een maximaal vermogen van 75 MW op het grondgebied van de stad Sambreville

De CREG brengt een positief advies uit betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Patronale Solar SA voor de bouw en exploitatie van een energieopslagproject met een maximaal vermogen van 75 MW op het grondgebied van de stad...
Datum van goedkeuring
Type

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Electrabel NV voor de bouw en exploitatie van een batterijopslagsysteem met een maximaal vermogen van 100 MW op de site van Kallo in de gemeenten Beveren en Zwijndrecht

De CREG brengt een positief advies uit betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Electrabel NV voor de bouw en exploitatie van een batterijopslagsysteem met een maximaal vermogen van 100 MW op de site van Kallo in de gemeenten...
Datum van goedkeuring
Type

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Electrabel NV voor de levensduurverlenging van de bestaande STEG Centrale, met een vermogen van 385 MW, op de site van Vilvoorde in de gemeente Vilvoorde en voor de exploitatie van de gascentrale gelegen op de site van Vilvoorde in de gemeente Vilvoorde, in STEG-modus, voor een vermogen van 385 MW en in open cyclus voor een vermogen van 259,8 MW

De CREG brengt een positief advies uit betreffende de toekenning van een individuele vergunning aan Electrabel NV voor de levensduurverlenging van de bestaande STEG Centrale, met een vermogen van 385 MW, op de site van Vilvoorde in de gemeente...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's