Beslissing over de validering van de resultaten van de door Elia Transmission Belgium georganiseerde Veiling vier jaar voor de capaciteitsleveringsperiode 2027-2028

Validatie van de resultaten van de veiling van 2023. In het kader van de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme heeft de CREG de resultaten van de door Elia georganiseerde Y-4 veiling voor de capaciteitsleveringsperiode 2027-2028...
Datum van goedkeuring
Type

Voorstel tot aanpassing van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering

In het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme heeft de CREG aanpassingen voorgesteld aan het koninklijk besluit tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de validering van de resultaten van de door Elia Transmission Belgium georganiseerde veiling vier jaar voor de capaciteitsleveringsperiode 2026-2027

In het kader van de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme heeft de CREG, op 27 oktober 2022, de resultaten van de door Elia georganiseerde Y-4 veiling voor de capaciteitsleveringsperiode 2026-2027 gevalideerd. De CREG heeft met name...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de beoordeling van de kost van de openbare dienstverplichtingen tot financiering van de strategische reserve en het CRM voor het jaar 2023

De CREG heeft de kost van de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de strategische reserve en het CRM geraamd voor het jaar 2023. Deze kosten bedragen respectievelijk M€ 2 (rekening houdend met een bijkomende veiling voor 2024-2025)...
Datum van goedkeuring
Type

Voorstel van de brutokost van een nieuwkomer, de correctiefactor X en de gewogen gemiddelde kost van kapitaal voor de T-4 veiling met leveringsperiode 2027-2028

In het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM), heeft de CREG twee voorstellen gemaakt voor de T-4-veiling met leveringsperiode 2027-2028: het voorstel (C)2428 van de brutokost van een nieuwkomer, de correctiefactor X en de gewogen...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het opstellen van de ex ante en ex post rapporteringsmodellen bestemd voor het overmaken van de pertinente gegevens met betrekking tot de kosten van de openbare dienstverplichtingen strategische reserve en capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in de artikelen 7octies, 2de lid, en 7undecies, § 15, 3de lid, van de elektriciteitswet

De CREG heeft de ex ante en ex post rapporteringsmodellen opgesteld die Elia Transmission Belgium (Elia) moet gebruiken voor het overmaken aan de CREG van de pertinente gegevens waarmee de CREG de kosten kan ramen en de werkelijke kosten kan bepalen...
Datum van goedkeuring
Type