1294 resultaten gevonden voor

Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het standaard aardgasvervoerscontract, het toegangsreglement voor aardgasvervoer bijlage A, B, C1, C2, C3, C4, E en G en het dienstenprogramma voor aardgasvervoer

De CREG keurt de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van het standaard aardgasvervoerscontract, de bijlagen A, B, C1, C2, C3, C4, E en G van het toegangsreglement voor aardgasvervoer en het dienstenprogramma voor aardgasvervoer goed.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van Elia Transmission Belgium N.V. tot wijziging van de Modaliteiten en Voorwaarden voor de Programma-Agent (T&C SA)

Deze voorstellen tot wijzigingen werden ingediend in het kader van fase 1 van het iCAROS-project met het oog op het in stand houden van een veilig net. De CREG keurt de drie voorstellen goed, mits enkele aanpassingen en opmerkingen die meegenomen...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van Elia Transmission Belgium N.V. tot wijziging van de modaliteiten en voorwaarden voor de verantwoordelijke voor de nietbeschikbaarheidsplanning (T&C OPA)

Deze voorstellen tot wijzigingen werden ingediend in het kader van fase 1 van het iCAROS-project met het oog op het in stand houden van een veilig net. De CREG keurt de drie voorstellen goed, mits enkele aanpassingen en opmerkingen die meegenomen...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot wijziging van de operationele overeenkomst voor LFC-blok Elia in het kader van het Winterplan 2023

De CREG keurt de verplichting om, in geval van kritische netsituaties in België en/of in Frankrijk en voor zover de BSP nog in aanmerking komende capaciteit beschikbaar heeft, deel te nemen aan de mFRR-capaciteitsveiling met deze beschikbare...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot wijziging van de methodologie voor het bepalen van de vereiste balanceringscapaciteit in het LFC-Blok van Elia in het kader van het Winterplan Balancing

De CREG keurt de dynamische aankoop van mFRR-balanceringscapaciteit op basis van kritische netsituaties, goed, en zal de accuraatheid en betrouwbaarheid van de methode op basis van werkelijke ervaringen evalueren.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot het toekennen van een aansluiting met flexibele toegang voor een elektriciteitsproductie-eenheid op het transmissienet, specifiek [vertrouwelijk]

De CREG keurt het voorstel van Elia goed betreffende de toekenning van een aansluiting met flexibele toegang voor een elektriciteitsproductie-eenheid op het transmissienet, ontvangen op 2 oktober 2023. Een nota over dit thema is hier beschikbaar.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag van de N.V. Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het Standaard Opslagcontract, het glossarium van definities, de bijlagen B, D1 en H1 van het Toegangsreglement voor Opslag en het Dienstenprogramma voor Opslag

Het standaard opslagcontract, het toegangsreglement voor opslag en het dienstenprogramma van Fluxys werden gewijzigd om de invoering van een cashdeposito als optie voor onderpand mogelijk te maken. Daarnaast werd de communicatie van GIS...
Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zoneoverschrijdende handel

Derogatie van de 70%-verplichting van Elia. De CREG keurt de aanvraag van Elia goed om in 2024 te kunnen afwijken van de verplichting om te allen tijde 70 % van de transmissiecapaciteit ter beschikking te stellen van de zoneoverschrijdende markt.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerde tariefvoorstel, ingediend door Elia Transmission Belgium nv, met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen, van toepassing vanaf 1 januari 2024

De CREG heeft de Elia tarieven voor openbare dienstverplichtingen (“ODV”) en de taksen en toeslagen van toepassing vanaf 1 januari tot 31 december 2024 goedgekeurd.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het voorstel van contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten van het offshore windpark Seastar tussen Elia Transmission Belgium nv en Seamade nv

In deze beslissing keurt de CREG het aangepast voorstel van contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten tussen Elia en Seastar goed. De invoering van de 2-sided Contract-for-Difference, de bijhorende betalingsverplichting en de wijziging...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het voorstel van contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten van het offshore windpark Mermaid tussen Elia Transmission Belgium nv en Seamade nv

In deze beslissing keurt de CREG het aangepast voorstel van contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten tussen Elia en Mermaid goed. De invoering van de 2-sided Contract-for-Difference, de bijhorende betalingsverplichting en de wijziging...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het voorstel van contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten tussen Elia Transmission Belgium nv en Norther nv

In deze beslissing keurt de CREG het aangepast voorstel van contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten tussen Elia en Norther goed. De invoering van de 2-sided Contract-for-Difference, de bijhorende betalingsverplichting en de wijziging...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het voorstel van contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten tussen Elia Transmission Belgium nv en Rentel nv

In deze beslissing keurt de CREG het aangepast voorstel van contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten tussen Elia en Rentel goed. De invoering van de 2-sided Contract-for-Difference, de bijhorende betalingsverplichting en de wijziging...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het voorstel van contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten tussen Elia Transmission Belgium nv en Northwester 2 nv

In deze beslissing keurt de CREG het aangepast voorstel van contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten tussen Elia en Northwester 2 goed. De invoering van de 2-sided Contract-for-Difference, de bijhorende betalingsverplichting en de...
Datum van goedkeuring
Type