Samenvatting

De CREG ontving, in oktober 2023, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een derogatie van de verplichting om in 2024 te allen tijde 70 % van de transmissiecapaciteit ter beschikking van de zoneoverschrijdende markt te stellen. Deze derogatie geldt, zoals voorgaande jaren, in de specifieke omstandigheden waarin de lusstromen boven een vooraf vastgelegde drempel uitstijgen.

De CREG keurt deze aanvraag, na het organiseren van een openbare raadpleging van alle belanghebbenden, goed.

Download het document (pdf, 354.13 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2687

Bijlage(n)