Samenvatting

De CREG keurt het voorstel van Elia goed betreffende de toekenning van een aansluiting met flexibele toegang voor een elektriciteitsproductie-eenheid op het transmissienet, ontvangen op 2 oktober 2023.

Een nota over dit thema is hier beschikbaar.

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2658