Samenvatting

De CREG publiceert niet langer de niet-vertrouwelijke versie van haar beslissingen tot goedkeuring van voorstellen van Elia van aansluiting met flexibele toegang op het federaal transmissienet. Voortaan zal de CREG deze beslissingen nog enkel per uittreksel publiceren. Met deze nota beoogt de CREG weliswaar transparantie te bieden over het huidige beslissingsproces van de CREG en meer bepaald de algemene, niet-vertrouwelijke elementen opgenomen in de individuele CREG beslissingen.

Deze nota en de nieuwe aanpak inzake bekendmaking staan los van de openbare raadpleging, die door de CREG werd georganiseerd over een ontwerp tot wijziging van de gedragscode om het beslissingsproces met betrekking tot voorstellen van Elia van aansluiting met flexibele toegang aan te passen en te vereenvoudigen, en die afliep op 1 december 2023. De consultatiefeedback wordt momenteel verwerkt en de CREG zal op dit dossier terugkomen begin 2024.

Lijst van de individuele beslissingen

 

Download het document (pdf, 469.86 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)2717