105 resultaten gevonden voor

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot wijziging van de operationele overeenkomst voor LFC-blok Elia in het kader van het Winterplan 2023

De CREG keurt de verplichting om, in geval van kritische netsituaties in België en/of in Frankrijk en voor zover de BSP nog in aanmerking komende capaciteit beschikbaar heeft, deel te nemen aan de mFRR-capaciteitsveiling met deze beschikbare...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zoneoverschrijdende handel

Derogatie van de 70%-verplichting van Elia. De CREG keurt de aanvraag van Elia goed om in 2024 te kunnen afwijken van de verplichting om te allen tijde 70 % van de transmissiecapaciteit ter beschikking te stellen van de zoneoverschrijdende markt.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio voor wijzigingen aan de methodologie voor het opsplitsen van zoneoverschrijdende capaciteit

Goedkeuring regels voor opsplitsen interconnectiecapaciteit De CREG keurde een verzoek van Elia goed voor wijzigingen aan de regels voor het opsplitsen van grensoverschrijdende langetermijncapaciteit.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM en de transmissiesysteembeheerders van de Synchrone zone Continentaal Europa voor de minimumactiveringstermijn die moet worden gewaarborgd door FCR-leveranciers overeenkomstig artikel 156.10

De CREG keurt het door de regulatoren van de synchrone zone Continentaal Europa geformuleerde wijzigingsverzoek goed voor de beoordeling van de tijdsperiode die nodig is voor eenheden of groepen die reserves voor frequentieherstel leveren om in een...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zoneoverschrijdende handel

De CREG keurt de aanvraag van Elia goed om in 2023 te kunnen afwijken van de verplichting om te allen tijde 70 % van de transmissiecapaciteit ter beschikking te stellen van de zoneoverschrijdende markt.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor aangepaste allocatie- en nominatieregels voor de biedzonegrens België – Groot-Brittannië

De CREG ontving, in juli 2022, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor wijzigingen aan de allocatie- en nominatieregels voor de biedzonegrens België – Groot-Brittannië. Deze wijzigingen beogen een grotere efficiëntie van het expliciete allocatieproces...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het herziene gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM en alle transmissiesysteembeheerders van de Synchrone zone Continentaal Europa tot wijziging van de definitie van de LFC-blokken wat betreft de LFC-zone Denemarken West

De CREG keurt het door de regulatoren van de synchrone zone Continentaal Europa herziene voorstel van Elia goed voor de definitie van de LFC-blokken van de synchrone zone Continentaal Europa.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het gekwantificeerd voorstel van Elia Transmission Belgium nv over haar bijdrage aan de kosten van de NEMO’s in België voor het vaststellen, wijzigen en uitvoeren van de eenvormige day ahead en intraday koppeling in 2022

De CREG keurt het voorstel van Elia goed over haar bijdrage aan de kosten van de in België actieve elektriciteitsuitwisselingsbeurzen (de NEMO’s) voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day ahead en intraday koppeling in 2022.
Datum van goedkeuring
Type

Note on the functioning and the results of the Core Day-Ahead Flow-Based Market Coupling Project’s external parallel runs

Nota over het Core DA FB MC Project In het kader van de implementatie van het Core Day-Ahead Flow-Based Market Coupling Project organiseren de betrokken TSO’s en NEMO’s sinds begin 2021 een external parallel run, waarbij de resultaten van de nieuwe...
Datum van goedkeuring
Type

Studie over de naleving door de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM van de verplichtingen met betrekking tot de interconnectiecapaciteit die in 2021 ter beschikking van de zoneoverschrijdende handel werd gesteld

De CREG heeft, in toepassing van de wettelijke bepalingen in de Clean Energy Package (Artikel 16 van de Elektriciteitsverordening), onderzocht in welke mate Elia de minimale marges voor de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in 2021...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio tot wijziging van de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde veilingsregels

De CREG ontving, in juli 2021, een gezamenlijke goedkeuringsaanvraag van Elia en de andere transmissiesysteembeheerders van de Core regio, voor wijzigingen aan de regionale eisen met betrekking tot de geharmoniseerde veilingsregels voor de langere...
Datum van goedkeuring
Type

Studie over de naleving door de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM van de verplichtingen met betrekking tot de interconnectiecapaciteit die in 2020 ter beschikking van de zoneoverschrijdende handel werd gesteld

De CREG heeft, in toepassing van de wettelijke bepalingen in de Clean Energy Package, de naleving van Elia onderzocht met betrekking tot de transmissiecapaciteiten die ter beschikking van de grensoverschrijdende handel moeten worden gesteld. In haar...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor alternatieve allocatie- en nominatieregels voor de biedzonegrens België – Groot-Brittannië

De CREG ontving, in december 2020, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor wijzigingen aan de allocatie- en nominatieregels voor de biedzonegrens België – Groot-Brittannië. Deze wijzigingen beogen een grotere efficiëntie van het expliciete...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zoneoverschrijdende handel

De CREG ontving in september 2020 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een derogatie van de verplichting om een minimale marge van 70% van de transmissiecapaciteit ter beschikking van de zoneoverschrijdende markt te stellen. Na de raadpleging van...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de transit-uitwisselingsregelingen tussen verschillende centrale tegenpartijen en shipping agents voor uitwisselingen resulterend van de eenvormige intradaykoppeling in alle Europese biedzones

De CREG besliste over de transit-uitwisselingsregelingen tussen centrale tegenpartijen en shipping agents voor het intraday tijdsbestek. Deze beslissing werd genomen in samenspraak met de andere regulerende instanties in het Energy Regulators’ Forum...
Datum van goedkeuring
Type