Samenvatting

Het herziene voorstel wijzigt de definitie van de LFC-zone bestaande uit de monitoringzones van de Deense TSB en de Duitse TSB Tennet. De wijziging bestaat in de splitsing van deze LFC-zone in twee LFC-zones, waarbij elke nieuwe LFC-zone overeenkomt met elke eerder vermelde monitoringzone (i.e. de monitoringzone van de Deense TSB en de monitoringzone van de Duitse TSB Tennet). Beide LFC-zones maken nog steeds deel uit van het LFC-blok dat bestaat uit de vier LFC-zones van Duitsland (inclusief Luxemburg) en de LFC-zone van Denemarken-West.

Download het document (pdf, 332.54 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2387

Bijlage(n)