Samenvatting

De CREG ontving, in juli 2021, een gezamenlijke goedkeuringsaanvraag van Elia en de andere transmissiesysteembeheerders van de Core regio, voor wijzigingen aan de regionale eisen met betrekking tot de geharmoniseerde veilingsregels voor de langere termijnmarkt. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk om gevolg te geven aan de geplande introductie van langetermijnrechten op de biedzonegrens Hongarije-Slovenië. De CREG besliste, na akkoord met de andere betrokken regulerende instanties, deze wijzigingen goed te keuren.

Download het document (pdf, 303.9 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2303

Bijlage(n)