Samenvatting

In het Core Day-Ahead Flow-Based Market Coupling Project werken de transmissienetbeheerders (Core TSB’s) en genomineerde elektriciteitsmarktbeheerders (Core NEMO’s) samen om op een gecoördineerde, stroomgebaseerde wijze de grensoverschrijdende capaciteiten te berekenen en toe te wijzen op de grenzen tussen de twaalf biedzones van de Core regio. Deze biedzones omvatten, naast België, ook Frankrijk, Nederland, Duitsland/Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Hongarije, Roemenië en Kroatië.

Zoals bepaald in de relevante wetgeving (de CACM Verordening) en de beslissingen van ACER en de regulerende instanties, organiseren de Core TSB’s en Core NEMO’s sinds begin 2021 external parallel runs. Deze simulaties dienen ter voorbereiding van de inwerkingtreding van het project en de publicatie van de resultaten ervan laat het toe aan regulerende instanties en marktpartijen om zich voor te bereiden op de wijzigende marktkoppelingsprocedures.

De CREG onderzocht de resultaten van deze parallel runs en publiceert, in haar nota, de belangrijkste observaties en aanbevelingen:

  • Het gebrek aan procesmatige stabiliteit leidt nog steeds, in een significant deel van de uren waarvoor resultaten beschikbaar zijn, tot niet-representatieve resultaten. Tijdens de geobserveerde periode leidden problemen in de capaciteitsberekening (op lokaal dan wel op gecoördineerd niveau) tijdens 20% van de uren of op 80% van de beschouwde netwerkelementen, tot sterk gereduceerde beschikbare capaciteiten.
  • Core TSB’s hebben, zoals voorzien in de relevante methodologie, een zekere vrijheid ter bepaling van een aantal cruciale parameters die de capaciteitsberekening beïnvloeden. De resultaten van de parallel run tonen dat er een sterke verscheidenheid bestaat tussen de aanpak van de Core TSB’s. Afhankelijk van de gebruikte methoden kunnen de Core TSB’s hogere dan wel lagere capaciteiten ter beschikking stellen. Op haar netwerkelementen stelt Elia, gemiddeld, marges ten belope van 64% van de thermische limieten ter beschikking.
  • De marktkoppelingsresultaten tonen dat, gemiddeld gezien, de prijzen in België dalen met 2,9 €/MWh in de beschouwde periode. Tegelijkertijd stijgt de netto export, waardoor België binnen de Core DA FB MC evolueert van een netto invoerder naar een netto uitvoerder.

Deze nota is uitsluitend beschikbaar in het Engels.

Download het document (pdf, 2.47 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Nota (Z)2359