Samenvatting

De CREG heeft, in toepassing van de wettelijke bepalingen in de Clean Energy Package (Artikel 16 van de Elektriciteitsverordening), onderzocht in welke mate Elia de minimale marges voor de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in 2021 respecteerde. Deze minimale marge bedraagt, voor alle netwerkelementen, ten minste 70% van de maximale transmissiecapaciteit. In 2021 gold, onder specifieke omstandigheden gerelateerd aan excessieve lusstromen, een afwijking van deze verplichting waardoor de minimale marges tijdens deze momenten lager dan 70% van de maximale capaciteit bedroegen.

De uitgevoerde analyses tonen aan dat Elia, tussen 1 januari en 31 december 2021, tijdens 62,2% van de beschouwde uren en op 99,2% van de geobserveerde netwerkelementen ten minste de minimale marges respecteerde, rekening houdende met de derogatie voor de lusstromen. Op het vlak van de naleving per beschouwd uur betreft dit een achteruitgang ten opzichte van vorig jaar, toen Elia de wettelijke verplichtingen nog tijdens 81,3% van de uren naleefde.

De studie toont verder aan dat de impact van de verleende derogatie in 2021 hoog blijft, ondanks een lichte daling van de geobserveerde lusstromen ten opzichte van 2020. De momenten waarop de minimale marge, vooropgesteld in de derogatie, niet worden gerespecteerd, zijn voor een significant deel te linken aan de specifieke netwerksituatie op de as Zandvliet – Doel – Mercator. In haar analyses beschrijft de CREG de impact van de netwerkversterkingen op die as, die in 2021 zorgden voor sterk toegenomen importstromen vanuit Nederland. In combinatie met de hoge beschikbaarheid van de nucleaire productiecapaciteit in Doel, leidde dit op verschillende momenten in 2021 tot (te) lage beschikbare marges op de omliggende netwerkelementen.

This publication is also available in English

Download het document (pdf, 1.87 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)2350