Samenvatting

De CREG verzoekt aan Elia om de grensvoorwaarden van de onbalansprijs te berekenen en toe te passen. De CREG verzoekt daarnaast ook om de alpha component beter te motiveren. Ook verzoekt de CREG om de criteria met betrekking tot het evaluatieplan op te nemen in de T&C BRP. Tot slot verzoekt de CREG aan Elia om de onbalansprijsberekening in extenso op te nemen in de T&C BRP en verwijzingen naar de tarieven te verwijderen.

Download het document (pdf, 862.69 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2688

Bijlage(n)