Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zoneoverschrijdende handel

Samenvatting

De CREG ontving in september 2020 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een derogatie van de verplichting om een minimale marge van 70% van de transmissiecapaciteit ter beschikking van de zoneoverschrijdende markt te stellen. Na de raadpleging van de Belgische belanghebbenden tijdens de openbare raadpleging en na overleg met de andere betrokken regulerende instanties, besliste het Directiecomité van de CREG om het verzoek van Elia goed te keuren.

Download het document (pdf, 375 kB)

Datum van goedkeuring

22 oktober 2020

Referentie

Beslissing(B)2136

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Interconnectie elektriciteit, Transmissie elektriciteit

Print Contact