Samenvatting

De CREG ontving in september 2020 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een derogatie van de verplichting om een minimale marge van 70% van de transmissiecapaciteit ter beschikking van de zoneoverschrijdende markt te stellen. Na de raadpleging van de Belgische belanghebbenden tijdens de openbare raadpleging en na overleg met de andere betrokken regulerende instanties, besliste het Directiecomité van de CREG om het verzoek van Elia goed te keuren.

Download het document (pdf, 366.88 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2136