89 resultaten gevonden voor

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van Elia Transmission Belgium N.V. tot wijziging van de Modaliteiten en Voorwaarden voor de Programma-Agent (T&C SA)

Deze voorstellen tot wijzigingen werden ingediend in het kader van fase 1 van het iCAROS-project met het oog op het in stand houden van een veilig net. De CREG keurt de drie voorstellen goed, mits enkele aanpassingen en opmerkingen die meegenomen...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van Elia Transmission Belgium N.V. tot wijziging van de modaliteiten en voorwaarden voor de verantwoordelijke voor de nietbeschikbaarheidsplanning (T&C OPA)

Deze voorstellen tot wijzigingen werden ingediend in het kader van fase 1 van het iCAROS-project met het oog op het in stand houden van een veilig net. De CREG keurt de drie voorstellen goed, mits enkele aanpassingen en opmerkingen die meegenomen...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot wijziging van de methodologie voor het bepalen van de vereiste balanceringscapaciteit in het LFC-Blok van Elia in het kader van het Winterplan Balancing

De CREG keurt de dynamische aankoop van mFRR-balanceringscapaciteit op basis van kritische netsituaties, goed, en zal de accuraatheid en betrouwbaarheid van de methode op basis van werkelijke ervaringen evalueren.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het voorstel van Elia Transmission Belgium NV van de type-overeenkomst voor hersteldiensten (uitgezonderd deel II – Algemene Voorwaarden) voor de periode 2024-2026

Beslissingen hersteldiensten. De CREG heeft beslist om de voorstellen van Elia met betrekking tot de aanbestedingsprocedures en de type-overeenkomst voor hersteldiensten voor de periode 2024-2026 goed te keuren.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het voorstel van Elia Transmission Belgium NV tot wijziging van de algemene voorwaarden van de type-overeenkomsten voor de programmaverantwoordelijkheid op het transmissienet (OPA), de verantwoordelijkheid voor de niet-beschikbaarheidsplanning op het transmissienet (SA), de balanceringsdiensten FCR, de balanceringsdiensten mFRR en de hersteldiensten (RSP)

De CREG keurt de door Elia voorgestelde wijzigingen van de algemene voorwaarden van de type-overeenkomsten voor de programmaverantwoordelijkheid op het transmissienet (OPA), de verantwoordelijkheid voor de niet-beschikbaarheidsplanning op het...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het voorstel van Elia Transmission Belgium NV van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning, met inbegrip van de type-overeenkomst voor levering van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van handhaving van de spanning, met ingang vanaf 1 januari 2023

De CREG keurt het voorstel van Elia goed tot wijziging van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning of “VSP” (Voltage Service Provider) met ingang...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel tot wijziging van voorwaarden voor de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR)

Op 18 februari 2022 heeft Elia voor goedkeuring een voorstel tot wijziging van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR) bij de CREG...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot wijziging van de methodologie om, voor elk van de balanceringsdiensten, de balanceringscapaciteit te bepalen die bij de aanbieders van balancerings-diensten moet worden gereserveerd binnen de onevenwichtszone

Op 2 december 2020 heeft de CREG van Elia het voorstel ‘LFC Means’ ter goedkeuring ontvangen. Op 17 december 2020 heeft de CREG beslist het voorstel goed te keuren. Ze formuleert wel enkele vragen aan Elia met de vraag om hieraan gevolg aan te geven.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het voorstel van Elia Transmission Belgium NV van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning, met inbegrip van de typeovereenkomst voor levering van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van handhaving van de spanning, ingediend per brieven van 17 en 28 april 2020

De CREG keurt het voorstel van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning, met inbegrip van de typeovereenkomst...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel van voorwaarden voor de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentiebegrenzings-reserves (FCR)

Op 30 april 2020 heeft Elia voor goedkeuring een gewijzigd voorstel van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor frequentiebegrenzings-reserves (FCR) bij de CREG ingediend. Op 15 mei 2020 heeft...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel van voorwaarden voor de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR)

Op 16 april 2020 heeft Elia voor goedkeuring een gewijzigd voorstel van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR) bij de CREG...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het aangepaste voorstel van Elia Transmission Belgium NV van de voorwaarden om op te treden als aanbieder van hersteldiensten op contractbasis, met inbegrip van de typeovereenkomst voor hersteldiensten, ingediend per brieven van 20 december 2019 en 10 januari 2020

Een voorstel van de voorwaarden om op te treden als aanbieder van hersteldiensten op contractbasis, momenteel enkel black-startdiensten, werd een eerste maal door Elia ter goedkeuring ingediend bij de CREG in december 2018. Na analyse van dit...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een wijzigingsvoorstel aan de voorwaarden voor de Balanceringsverantwoordelijke (T&C BRP) met betrekking tot de integratie van de procedure voor het beheer van storm op zee

Op 3 december 2019 heeft de CREG per post het wijzigingsvoorstel van Elia voor goedkeuring ontvangen aan de voorwaarden voor de Balanceringsverantwoordelijke (T&C BRP) met betrekking tot de integratie van de procedure voor het beheer van storm op zee...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een gewijzigd voorstel van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor mFRR

Op 3 december 2019 heeft Elia voor goedkeuring een gewijzigd voorstel van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) bij de CREG ingediend. Op 20 december 2019 heeft de CREG beslist dit voorstel goed...
Datum van goedkeuring
Type