Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel van voorwaarden voor de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR)

Samenvatting

Op 16 april 2020 heeft Elia voor goedkeuring een gewijzigd voorstel van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR) bij de CREG ingediend.

Op 7 mei 2020 heeft de CREG beslist dit voorstel goed te keuren. Deze voorwaarden treden in werking op 31 augustus 2020, met een eerste veiling voor levering op 2 september 2020. Onverminderd de flexibiliteit die geboden wordt door het door Elia aangeboden 3-maandenvenster, merkt de CREG op dat een herevaluatie door Elia uiterlijk zou kunnen plaatsvinden in de tweede helft van de maand juni 2020 om de nieuwe datum te bevestigen. Een nieuwe datum kan pas aan de marktpartijen worden meegedeeld door Elia nadat hierover eerst overleg wordt gepleegd met de CREG.

Download het document (pdf, 485 kB)

Datum van goedkeuring

07 mei 2020

Referentie

Beslissing(B)2061

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Flexibiliteit, Ondersteunende diensten, Marktwerking elektriciteit

Print Contact