Samenvatting

Op 16 april 2020 heeft Elia voor goedkeuring een gewijzigd voorstel van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR) bij de CREG ingediend.

Op 7 mei 2020 heeft de CREG beslist dit voorstel goed te keuren. Deze voorwaarden treden in werking op 31 augustus 2020, met een eerste veiling voor levering op 2 september 2020. Onverminderd de flexibiliteit die geboden wordt door het door Elia aangeboden 3-maandenvenster, merkt de CREG op dat een herevaluatie door Elia uiterlijk zou kunnen plaatsvinden in de tweede helft van de maand juni 2020 om de nieuwe datum te bevestigen. Een nieuwe datum kan pas aan de marktpartijen worden meegedeeld door Elia nadat hierover eerst overleg wordt gepleegd met de CREG.

Download het document (pdf, 473.9 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2061