Samenvatting

Op 10 december 2019 diende Elia een voorstel in voor de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten.

De voorgestelde aanpassingen hebben betrekking op :

  • het uitzuiveren van de regels om rekening te houden met de overdracht van bepaalde delen naar de modaliteiten voor de aanbieders van balanceringdiensten van tertiaire reserve (T&C BSP mFRR),
  • de aanpassing van de frequentie van de capaciteitsveilingen voor mFRR aan het nieuwe design van dit product (overgang van maandelijkse naar dagelijkse veilingen),
  • enkele noodzakelijke aanpassingen als gevolg van de inwerkingtreding van Europese richtlijnen met betrekking tot balancing, het nieuwe federaal technische reglement en het nieuwe tariefvoorstel voor de periode 2020-2023,
  • de stopzetting van het winterproduct sinds 31 maart 2019,
  • de nieuwe versie van het LFC Block Operational Agreement (LFC BOA), evenals op
  • enkele aanpassingen met betrekking tot de FCR en het netten van de onbalans ingevolge de evolutie van het design van deze producten op Europees regionaal niveau.

De CREG keurt het voorstel van Elia goed. Deze regels treden gelijktijdig in werking met de T&C BSP mFRR.

Erratum

Download het document (pdf, 330.35 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2051