Erratum betreffende het gebruik van de benaming “Elia System Operator NV” in beslissingen van de CREG genomen sinds 1 januari 2020

Samenvatting

Betreffende de beslissingen van de CREG genomen sinds 1 januari 2020, in zoverre deze beslissingen van de CREG op het voorblad en/of in de tekst nog de benaming “Elia System Operator NV” hanteren, dient dit te worden gelezen als “Elia Transmission Belgium NV” telkens wanneer de netbeheerder wordt bedoeld met ingang vanaf 1 januari 2020.

Download het document (pdf, 174 kB)

Datum van goedkeuring

10 december 2020

Referentie

Andere(ER)2164

Verwante publicaties

Thema's

Transmissie elektriciteit

Print Contact