Samenvatting

Het voorstel vraagt om de inkoop van mFRR-balanceringscapaciteit in het LFC blok van Elia volledig via het mFRR standaard product uit te voeren. De CREG uit haar bedenkingen bij de argumenten die de noodzaak van deze wijziging moeten rechtvaardigen, en stelt dat het voorstel de minimalisatie van de kosten die verband houden met de terbeschikkingstelling van reservecapaciteit niet nastreeft.

Download het document (pdf, 328.84 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2363

Bijlage(n)