Samenvatting

De CREG keurt het voorstel van de NV ELIA TRANSMISSION BELGIUM van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning, met inbegrip van de typeovereenkomst voor levering van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van handhaving van de spanning (“T&C VSP”) goed.

Het is de eerste keer dat deze T&C VSP door Elia zijn opgesteld, geconsulteerd en ter goedkeuring bij de CREG ingediend. De wettelijke context voor deze ondersteunende dienst is immers gewijzigd. Tot 2020 was deze ondersteunende dienst een vrijwillige dienst. Vanaf 2021 wordt dit op basis van het federaal technisch reglement, een verplichte dienst voor de meeste elektriciteitsproductie-eenheden gekoppeld aan het transmissienet. Technische eenheden die niet verplicht zijn om deze ondersteunende dienst aan te bieden kunnen dit wel op vrijwillige basis doen. Vrijwillige deelname geldt ook voor verbruikseenheden, DSBs, GDSBs en distributienet-gekoppelde eenheden.

Download het document (pdf, 666.22 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2080

Bijlage(n)