Samenvatting

Op 18 februari 2022 heeft Elia voor goedkeuring een voorstel tot wijziging van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR) bij de CREG ingediend.

De wijzigingen betreffen de herziening van het ontwerp van de markt voor de inkoop van aFRR-balanceringscapaciteit en de aanpassing van de regels met als doel het LFC Blok van Elia aan te sluiten tot het Europese platform voor de uitwisseling van balanceringsenergie van frequentieherstelreserves met automatische activering.

Op 24 maart 2022 heeft de CREG beslist dit voorstel goed te keuren.

Download het document (pdf, 592.28 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2366

Bijlage(n)