Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel van voorwaarden voor de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentiebegrenzings-reserves (FCR)

Samenvatting

Op 30 april 2020 heeft Elia voor goedkeuring een gewijzigd voorstel van voorwaarden van de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor frequentiebegrenzings-reserves (FCR) bij de CREG ingediend.

Op 15 mei 2020 heeft de CREG beslist dit voorstel goed te keuren. Deze voorwaarden treden in werking op 1 juli 2020, onder voorbehoud van bevestiging door de FCR Cooperation.

 

Download het document (pdf, 466 kB)

Datum van goedkeuring

15 mei 2020

Referentie

Beslissing(B)2062

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Ondersteunende diensten, Flexibiliteit, Marktwerking elektriciteit

Print Contact