Samenvatting

Op 2 december 2020 heeft de CREG van Elia het voorstel ‘LFC Means’ ter goedkeuring ontvangen. Op 17 december 2020 heeft de CREG beslist het voorstel goed te keuren. Ze formuleert wel enkele vragen aan Elia met de vraag om hieraan gevolg aan te geven.

Download het document (pdf, 344.96 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2159