Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium tot wijziging van de methodologie om, voor elk van de balanceringsdiensten, de balanceringscapaciteit te bepalen die bij de aanbieders van balancerings-diensten moet worden gereserveerd binnen de onevenwichtszone

Samenvatting

Op 2 december 2020 heeft de CREG van Elia het voorstel ‘LFC Means’ ter goedkeuring ontvangen. Op 17 december 2020 heeft de CREG beslist het voorstel goed te keuren. Ze formuleert wel enkele vragen aan Elia met de vraag om hieraan gevolg aan te geven.

Download het document (pdf, 353 kB)

Datum van goedkeuring

17 december 2020

Referentie

Beslissing(B)2159

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Ondersteunende diensten, Bevoorradingszekerheid elektriciteit

Print Contact