Samenvatting

Op 22 april 2022 heeft de CREG per elektronische brief van Elia het voorstel ontvangen over de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning, met inbegrip van de typeovereenkomst voor levering van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van handhaving van de spanning (“T&C VSP”) met ingang vanaf 1 januari 2023. Deze aanvraag ter goedkeuring bevatte een gewijzigd voorstel van de specifieke voorwaarden voor levering van de dienst ter vervanging van de eerder ingediende versie op 23 december 2021alsook, ter volledigheid, het voorstel voor algemene voorwaarden voor levering van ondersteunende diensten die eerder waren ingediend op 18 januari 2022.

Elia had over de voorstellen voor specifieke voorwaarden en voor algemene voorwaarden in parallel twee openbare raadplegingen georganiseerd van 12 november tot 13 december 2021.

Op 5 mei 2022 heeft de CREG beslist dit voorstel van de T&C VSP goed te keuren.

 

Download het document (pdf, 623.61 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2376

Bijlage(n)