87 resultaten gevonden voor

Beslissing over de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022

Op 22 november 2021 heeft Balansys een voorstel tot goedkeuring van de balanceringstarieven bij de CREG ingediend. Op 2 december heeft de CREG het voorstel aanvaard. Hiermee worden de dagelijkse en intradagelijkse onbalansheffing op het huidige...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het tariefverslag met inbegrip van het saldo ingediend door Interconnector Ltd voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020

In het kader van haar controleopdrachten, en meer specifiek over de rapportering van het boekjaar 2020, heeft de CREG beslist dat de toepassing door Interconnector van de tarieven in de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 geresulteerd...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het aangepast tariefvoorstel van Fluxys Belgium nv over de vervoerstarieven voor de jaren 2020-2023, alsook over de kortingen, multiplicatoren en seizoensfactoren van toepassing op de aardgasvervoersnettarieven van Fluxys Belgium nv voor de periode 2020-2023

Op 7 mei 2019 heeft de CREG het tariefvoorstel van Fluxys Belgium goedgekeurd voor de aardgasvervoersnettarieven voor de regulatoire periode 2020-2023. Vanaf 1 januari 2020 dalen deze tarieven voor de vijfde opeenvolgende keer. Dit zal een positief...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing betreffende de vergoedingsmethodologie met betrekking tot de toegangsovereenkomst met Interconnector (UK) en het toegangsreglement van Interconnector (UK)

De CREG ontving in april 2018 een goedkeuringsaanvraag van Elia voor een wijziging aan de regionale eisen betreffende de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijnrechten. Na een eerder wijzigingsverzoek in september 2018 besloot de CREG de...
Datum van goedkeuring
Type