Advies over de wijzigingen aan te brengen aan de ministeriële besluiten van 1 juni 2004 en van 15 februari 2005 tot vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit / aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie kunnen beschouwd worden

Samenvatting

De minister van Economie heeft op 16 april 2020 aan de CREG gevraagd om een advies uit te brengen over de opportuniteit om wijzigingen aan te brengen aan de ministeriële besluiten van 1 juni 2004 en van 15 februari 2005 tot vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit / aardgas door de distributieondernemingen aan de eindafnemers wier leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten kunnen beschouwd worden.

In haar advies heeft de CREG voornamelijk aangeraden om de definities van niet beschermde eindklant te wijzigen, de tariefperiode van semester naar trimester aan te passen en uitsluitend rekening te houden met variabele formules voor de berekening van de marge.

Het advies neemt eveneens het overleg op dat gevoerd werd met de regionale regulatoren aangaande de wijzigingen aan te brengen aan de voornoemde ministeriële besluiten.

Download het document (pdf, 263 kB)

Datum van goedkeuring

07 mei 2020

Referentie

Advies(A)2081

Verwante publicaties

Thema's

Tarieven aardgas, Tarieven elektriciteit

Print Contact