Beslissing over de implementatie van bepaalde aspecten van verordening (EU) 2017/460 van de Europese Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas

Samenvatting

Begin april 2017 trad de verordening van de Europese Commissie in werking die de netwerkcode vastlegt voor het harmoniseren van de transmissietariefstructuren voor aardgas. Deze verordening zal geleidelijk van toepassing worden. De CREG moet deze Europese netwerkcode implementeren in België. In dit kader wijst ze bepaalde verplichtingen op het vlak van raadpleging en publicatie van tariefgegevens toe aan de gasnetbeheerders.

Na consultatie van de markt over haar ontwerpbeslissing nam de CREG hierover op 16 oktober 2017 haar beslissing.

Download het document (pdf, 388 kB)

Datum van goedkeuring

16 oktober 2017

Referentie

Beslissing(B)1657

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Tarieven aardgas

Print Contact