Samenvatting

De CREG heeft nieuwe tarieven goedgekeurd voor de aardgasopslagdiensten in Loenhout, die ingaan op 1 juli 2021. Deze tarieven zijn met 30% gedaald.

Tijdens de regulatoire periode moeten de CREG en Fluxys Belgium er immers op toezien dat de tarieven proportioneel blijven en op niet-discriminerende wijze worden toegepast. Indien blijkt dat dit niet langer het geval is, wordt na een openbare raadpleging een aangepast tariefvoorstel aan de CREG voorgelegd.

Het geactualiseerde tariefvoorstel heeft voornamelijk betrekking op de teruggave van dotaties op de overlopende rekening gedurende de boekjaren 2019-2020 wat resulteert in een tariefdaling van 30%. Daarnaast wordt een tarief bepaald voor de nieuwe Booster Capacity-dienst die de DAM NNS-dienst vervangt. Ten slotte vervalt het voorafgaande inschrijvingstarief die nodig was voor de laatstgenoemde dienst

Download het document (pdf, 347.96 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)656G/46