Samenvatting

Overeenkomstig artikel 26, §§ 2 en 3 van de tariefmethodologie 2024-2027, heeft de CREG een beslissing genomen over het innovatieplan van Elia voor 2024. De CREG heeft beslist 8 van de 11 projectvoorstellen van Elia te steunen. Van de niet weerhouden projecten voldoen er 2 niet aan de stimuleringscriteria, terwijl het maturiteitsniveau van het 3de project niet volstaat om steun te ontvangen in het kader van de innovatiestimulans voor het jaar 2024. Elia heeft de mogelijkheid om elk jaar van de regulatoire periode, uiterlijk op 1 juli, een nieuwe versie van haar plan in te dienen.

Download het document (pdf, 497.86 kB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)658E/86

Bijlage(n)