27 resultaten gevonden voor

Beslissing over de beoordeling van de kost van de openbare dienstverplichtingen tot financiering van de strategische reserve en het CRM voor het jaar 2023

De CREG heeft de kost van de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de strategische reserve en het CRM geraamd voor het jaar 2023. Deze kosten bedragen respectievelijk M€ 2 (rekening houdend met een bijkomende veiling voor 2024-2025)...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de bepaling van de saldi van de kosten van de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de aankoop van federale groenestroomcertificaten, de aansluiting van offshore windparken, de strategische reserve en CRM voor de jaren 2020 en 2021

De CREG heeft de saldi van de kosten van de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de aankoop van federale groenestroomcertificaten, de aansluiting van offshore windparken, de strategische reserve en CRM voor de jaren 2020 en 2021...
Datum van goedkeuring
Type

Voorstel van koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningsmethode en de modaliteiten van de controle van de kost van de strategische reserve en het capaciteitsvergoedingsmechanisme

De CREG heeft een voorstel uitgebracht van koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningsmethode en de modaliteiten van de controle van de kost van de strategische reserve en het capaciteitsvergoedingsmechanisme. Het gaat over kosten ten...
Datum van goedkeuring
Type

Raming van de kostprijs van de ODV voor de financiering van de aankoop van federale groenestroom-certificaten, de aansluiting van offshore windparken, de strategische reserve en CRM voor het jaar 2022

Per beslissing van 13 januari 2022 heeft de CREG de kostprijs van de openbare dienstverplichtingen voor de financiering van de aankoop van federale groenstroomcertificaten, de aansluiting van offshore windparken, de strategische reserve en CRM voor...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel ingediend door de nv Elia Transmission Belgium met betrekking tot het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve vanaf 1 januari 2022

Met deze beslissing keurt de CREG de budgetten van de ODV strategische reserve en CRM voor 2022 goed maar legt zij geen tarief vast aangezien deze kosten voortaan door de federale staatsbegroting worden gedekt.
Datum van goedkeuring
Type

Analysis by the CREG of the Elia study ‘Adequacy and flexibility study for Belgium 2020 - 2030’

Elia heeft haar studie over de bevoorradingszekerheid en flexibiliteit 2020-2030 gepubliceerd op 28 juni 2019. In haar studie 1957 formuleert de CREG meerdere voorstellen tot verbetering. Volgens de CREG kunnen een aantal hypotheses in de studie van...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerde tariefvoorstel met het oog op een wijziging vanaf 1 november 2018 van het tarief voor het behoud en herstel van het individueel evenwicht van de toegangsverantwoordelijken, ingediend door de nv Elia System Operator

De CREG keurt de actualisering goed van het tarief dat administratief is vastgelegd in geval van een activering van de strategische reserve voorgesteld door Elia.
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR houdende een addendum aan de werkingsregels van de strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 2017

Met deze beslissing keurt de CREG het voorstel van Elia voor de werkingsregels van de strategische reserve goed mits een aantal aanpassingen. De goedgekeurde werkingsregels zijn van toepassing vanaf de aanbesteding voor de strategische reserve in...
Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het voorstel van 25 november 2014 van ELIA SYSTEM OPERATOR NV tot aanpassing vanaf 1 januari 2015 van de tarieven voor openbare dienstverplichtingen en van toeslagen en heffingen – Strategische reserve

Met deze beslissing aanvaardt de CREG het voorstel van Elia betreffende het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve. Het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve bedraagt bijgevolg 0,6110 EUR/MWh netto...
Datum van goedkeuring
Type